Vergelijkende studie inzake de terugkeer van minderjarigen (ECRE)

Het onderzoeksrapport brengt een checklist aan die als doel heeft om lidstaten bij te staan in de ontwikkeling van best practices inzake terugkeer. Deze checklist werd ontwikkeld op basis van best practices in verschillende landen.

Achtergrond

De studie beslaat de 27 lidstaten van de Europese Unie en vier niet-EU shengen landen (Zwitserland, Ijsland, Noorwegen en Lichtenstein.

Doel van het onderzoek

Het is de bedoeling om lidstaten te ondersteunen in de inspanningen die ze doen om een gepast terugkeermechanisme te ontwikkelen voor kinderen. De studie bundelt informatie over de bestaande praktijken inzake de terugkeer van kinderen van Europa naar landen van oorsprong of transit. Er gaat ook aandacht uit naar kinderen die zonder hun familie reizen.

Outputs

Een belangrijk resultaat van het onderzoek is een checklist die kan worden toegepast bij terugkeerprogramma's die best practices bevatten en verwijzen naar de terugkeerrichtlijn.

Het rapport, de executieve summary en de checklist zijn beschikbaar op de ECRE website (enkel in het Engels).

Publication Date:
wo 15 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: