FRONTEX brengt kwartaalrapport FRAN uit

Het Risico Analyse Netwerk van Frontex (FRAN) heeft zijn derde kwartaalrapport van 2011 uitgegeven (juli–september 2011).

Download publication

 

Dit kwartaalrapport stelt de evolutie voor van 6 indicatoren die gelinkt zijn aan illegale migratie (en één indicator gelinkt aan asiel) in 30 landen van het FRAN-netwerk. Het rapport beschrijft de migratieroutes, de illegale grensovergangen en het profiel van de migranten.

Het rapport illustreert een toename van illegale grensoversteken, van weigeringen van toegang en van meer asielaanvragen in vergelijking met 2010. Er wordt ook aangegegeven dat de meerderheid van illegale grensoversteken terug te brengen zijn naar een paar hotspots.

Een meerderheid van migranten die in 2011 een EU-grens overstaken waren Afghanen, Pakistan en Nigerianen.

Het rapport analiseert verder de migratiestromen naar de EU en de effecten die deze migratiestromen hebben op de asielverzoeken.

In het rapport komt verder ook de evolutie van de aanwezigheid van grenswachters aan de buitengrenzen, met het oog op de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, aan bod.

Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

 

 

 

Publication Date:
wo 29 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: