3de Jaarverslag over Immigratie en Asiel (Europese Commissie)

De Commissie publiceert vandaag een verslag over de ontwikkelingen in 2011 op het gebied van immigratie en asiel.

De jaarverslagen over immigratie en asiel worden opgesteld naar aanleiding van het verzoek dat de Europese Raad heeft gedaan toen deze het migratie- en asielpact van 2008 aannam. In het derde jaarverslag over immigratie en asiel (over 2011) wordt ingegaan op de belangrijkste maatregelen die op EU- en nationaal niveau zijn genomen om:

  • door middel van legale migratie en mobiliteit te voorzien in de behoeften van de EU;
  • integratie verder te bevorderen om de mogelijkheden die migranten zowel in economische zin, als in sociaal en cultureel opzicht bieden, optimaal te benutten;
  • de migratiedruk op te vangen door de bestaande maatregelen tegen onregelmatige migratie doeltreffend uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van dialoog en samenwerking met derde landen, solidariteit met de lidstaten die het zwaarst worden getroffen en goed functionerende grenscontroles en visumprocedures;
  • een gemeenschappelijk Europees asielstelsel tot stand te brengen in 2012 om bescherming te kunnen bieden aan degenen die dat nodig hebben. Enkel door middel van een samenhangend EU-beleid dat al deze aspecten omvat, zal de EU ten volle kunnen profiteren van de positieve bijdragen van migratie.

 

 

 

Publication Date:
wo 30 mei 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: