4de Jaarverslag over Immigratie en Asiel - 2012 (Europese Commissie)

Het 4de Jaarverslag, dat gepubliceerd werd op 17 juni 2013, analyseert ontwikkelingen op vlak van immigratie en asiel die zich voordeden in 2012 en begin 2013, en het roept op tot een meer coherent EU antwoord. Dit Jaarverslag is tot stand gekomen o.m. op basis van de EMN-Beleidsrapporten 2012.

Dit vierde jaarraport gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen op vlak van immigratie en asiel in 2012, om op die manier de uitdagingen in dit domein te kunnen aangaan. Daarnaast worden sleutelcijfers in dit domein voorgesteld. Het begeleidend werkdocument van de Europese Commissie bij dit rapport geeft een feitelijk overzicht van de stappen die op EU en nationaal niveau genomen werden. Dit Commission staff working document is enkel beschikbaar in het Engels.

Informatie en ontwikkelingen op EU niveau werden in de eerste plaats door de Commissie zelf aangeleverd, terwijl de informatie over nationale ontwikkelingen voornamelijk gebaseerd is op de jaarlijkse Beleidsrapporten van de Nationale Contactpunten van het Europees Migratienetwerk (EMN NCP's). Het Belgisch Beleidsrapport 2012 is hier beschikbaar.  

Voor verdere informatie, zie:

Publication Date:
ma 24 jun 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: