Beleidsrapport 2014 over asiel- en migratie in België (EMN)

Dit EMN-rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2014.

Dit is het 11de beleidsrapport van het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN). Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen op vlak van asiel en migratie in België voor het referentiejaar 2014 en het bevat een aantal relevante statistieken. Het rapport geeft ook informatie over de belangrijkste debatten op politiek niveau of in de bredere samenleving, en gaat in op de implemententatie van EU wetgeving. 

Volgende onderdelen komen aan bod:

  • Legale migratie en mobiliteit;
  • Internationale bescherming;
  • Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen;
  • Strijd tegen mensenhandel;
  • Migratie en ontwikkeling;
  • Irreguliere migratie en mensensmokkel;
  • Terugkeer.

Het rapport is beschikbaar in het Engels.

Ook de andere EMN nationale contactpunten hebben dergelijk beleidsrapport opgemaakt voor hun land. Op basis van deze nationale rapporten werd een Europees syntheserapport  en een statistische bijlage opgesteld. Het syntheserapport en de andere nationale rapporten zijn hier beschikbaar.

Publication Date:
wo 15 jul 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: