EMN Bulletin (maart - mei 2015)

De 11e editie van het EMN Bulletin biedt een recent overzicht van ontwikkelingen op vlak van migratie en internationale bescherming op EU en nationaal niveau, met inbegrip van beschikbare statistieken.

Cover EMN Bulletin 11th Edition

Download publication

De 11e Bulletin geeft informatie over, onder andere:

  • Algemene beleidsontwikkelingen
  • Implementatie van het GEAS (Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel), met inbegrip van de initiatieven genomen in het kader van de Europese Agenda over Migratie over hervestiging en relocatie
  • Niet-begeleide minderjarigen en kwetsbare groepen (met oa de EMN-studie)
  • Legale migratie en integratie (met oa de EMN-studie over het toelaten van niet-EU onderdanen voor zakendoeleinden)
  • Management van de buitengrenzen
  • Irreguliere migratie en terugkeer, met inbegrip van nieuwe initiatieven (EU Actieplan tegen mensensmokkel 2015-2020, richtlijnen voor het afnemen van vingerafdrukken,  het nieuw operationeel plan voor Triton, nationale ontwikkelingen mbt vrijwillige terugkeer)
  • Acties in het kader van de strijd tegen mensenhandel (oa mbt de 2e editie van Eurostat over hun paper over mensenhandel)

De bulletin bevat ook een bijlage met begeleidende statistieken, updates over de omzetting door lidstaten van Europese regelgeving en informatie over toekomstige en voorbije EMN evenementen.

 

Publication Date:
di 28 jul 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: