Migratiestromen doorheen het Middellandse Zeegebied (EMN Inform)

Deze EMN Inform toont aan hoe de stromen van asielzoekers, migranten en ontheemde personen naar de EU veranderd en geëvolueerd zijn in 2015.

Achtergrondinformatie

Deze EMN Inform wordt ondersteund door het begeleidende rapport over migratiestromen in het Middellandse Zeegebied en de voorwaartse bewegingen naar andere Lidstaten. De Inform heeft als doel de irreguliere migratiestromen te illustreren met een focus op de belangrijkste bewegingen en landen van oorsprong. Aangezien deze patronen constant onderhevig zijn aan verandering, moet het beeld dat hier voorgesteld wordt gezien worden als een momentopname van de belangrijkste ontwikkelingen in de behandelde tijdsperiode.

Inform over migratiestromen doorheen het Middellandse Zeegebied: enkele bevindingen

  • De routes die irreguliere migranten gebruiken om de EU binnen te komen veranderen voortdurend: terwijl de Centrale Middellandse Zeeroute van Libië naar Italië de meest gebruikte was in 2014, wijzigde dit patroon in 2015 wanneer de Oostelijke Middellandse Zeeroute de meest voorkomende route werd tussen januari and september 2015. De Westelijke Balkanroute kende ook een forse stijging in het aantal gebruikers tijdens de eerste negen maanden van 2015, wat de verhoogde instroom van migranten binnen Europa naast deze van buiten Europa weerspiegelt.
  • Het aantal asielaanvragen is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014. In de eerste negen maanden van 2015 stegen de aantallen opnieuw significant met 901.000 asielaanvragen (voornamelijk Syriërs, Afghanen, Irakezen, Kosovaren en Albanezen) ingediend op het einde van september 2015 (het dubbel van het aantal opgetekend in dezelfde periode in 2014). De Lidstaten die de hoogste aantallen aanvragen ontvingen zijn Duistland, Hongarije, Zweden, Italië, Oostenrijk en Frankrijk.
  • De gemiddelde erkenningsgraad voor alle nationaliteiten die internatiopnale bescherming aanvragen binnen de EU tijdens de eerste negen maanden van 2015 was 48%, doch dit varieert aanzienlijk binnen de Lidstaten (afhankelijk van de nationaliteiten die bijdragen aan de instroom). Veertien nationaliteiten hebben een EU-brede gemiddelde erkenningsgraad van meer dan 60%. Ook staatlozen hebben een erkenningsgraad van meer dan 60%.
  • Een aantal factoren beïnvloeden de secundaire stromen van irreguliere migranten in de EU, waaronder weersomstandigheden (impact op het oversteken van binnenkomstroutes), de rol van de mensensmokkelaars, economische omstandigheden, de wettelijke situatie en algemene arbeidsmarktvoorwaarden, een gastvrije cultuur zowel als gevestigde netwerken en gemeenschappen die de maatschappelijke integratie kunnen faciliteren. Terwijl de frontlijnstaten uit het Middellandse Zeegebied een belangrijk toegangspunt vormen voor Syriërs, Irakezen, Afghanen, Somaliërs en Eritreërs, vragen de meesten uiteindelijke asiel aan in een andere Lidstaat zoals Duitsland, Zweden, Zwitserland en Finland.
  • Lidstaten die belangrijke aantallen asielzoekers ontvangen, zetten ook hervestigingsprogramma's op en dragen bij aan humanitaire hulp voor derdelanden in nood.

Gelieve de Inform te lezen voor verdere bevindingen en het volledige rapport voor meer details.

Beide publicaties zijn beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
di 05 jan 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: