Migratiestromen doorheen het Middellandse Zeegebied (EMN Beknopte studie)

Deze beknopte EMN studie stelt de belangrijkste data voor met betrekking tot de irreguliere migratiestromen, zowel van asielzoekers als van migranten, over de buitengrenzen van de EU en binnen de Europese Unie zelf gedurende de laatste jaren en tijdens de eerste negen maanden van 2015.

Achtergrondinformatie

Deze beknopte studie wordt ondersteund door de begeleidende EMN Inform met betrekking tot migratiestromen in het Middellandse Zeegebied. De nota heeft als doel de kerngegevens betreffende de irreguliere migratiebewegingen in de regio tijdens de voorbije jaren en de eerste negen maanden van 2015 voor te stellen.

Beknopte studie

De studie vat de trends in asielaanvragen en bewegingen van niet-EU migranten in de EEA gedurende de laatste jaren en tot september 2015 samen. De nota is gericht op de EU-landen die het hoogste aantaI asielaanvragen ontvangen (meer dan 20.000 aanvragen elk in 2014), met name Duitsland, Zweden, Italië, Frankrijk, Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Nederland en België. Waar relevant wordt Griekenland ook opgenomen.

De studie toont aan dat tussen het begin van 2009 en september 2015:

  • Asielaanvragen in de EEA: een totaal van 3,3 miljoen asielaan-vragen ingediend zijn in de EEA. Het aantal aanvragen in 2015 zal waarschijnlijk 3 keer hoger zijn dan het aantal van 5 jaar geleden.
  • Nationaliteiten die asiel aanvragen in de EEA: iets meer dan een tiende van de 3,3 miljoen asielaanvragen in de EEA werden ingediend door Syriërs (13% van het totaal). Andere significante nationaliteiten die asiel aanvragen in de EEA zijn Afghanen, Kosovaren, Irakezen, Russen en Eritreërs. De nationaliteiten van asielzoekers in de EEA kunnen snel veranderen om diverse redenen.
  • Landen in de EU waar asielzoekers hun toevlucht zoeken: Duistland ontving het grootste aantal asielaanvragen (van een aandeel van 11% in 2009 naar 32% in de eerste 9 maanden van 2015), Frankrijk kreeg het tweede hoogste aantal asielaanvragen van alle EEA landen, gevolgd door Zweden, Hongarije, Italië en Oostenrijk.
  • Migratieroutes naar Europa: de Centrale Middellandse Zeeroute was de belangrijkste route gebruikt door irreguliere migranten om de EU binnen te komen in 2014. In 2015, namen migratiestromen via de Oostelijke Middellandse Zeeroute toe zonder een afname van het aantal gevallen via de Centrale Middellandse Zeeroute. Tussen januari en september 2015, is er ook sprake van een forse toename van gevallen via de Westelijke Balkan.
  • Beslissingen genomen in de EEA (januari - september 2015): in Duistland resulteerde 46% van het totale aantal beslissingen in het verlenen van bescherming. In Frankrijk was dit percentage lager, 26%. Terwijl derde in termen van het aantal beslissingen, had Zweden de hoogste beschermingsgraad (76%). Hongarije had de laagste beschermingsgraad (14%) in de EEA (inclusief de vele ingetrokken aanvragen). Syriërs hadden het hoogste percentage van asielaanvragen dat goedgekeurd werd (96%) van alle nationaliteiten.
  • Voorwaartse stromingen in Europa (januari - september 2015): de meeste Syriërs vroegen geen asiel aan in het eerste land waar zij toekwamen, maar reisden verder naar EEA landen. Rond 60% van het totale aantal Syriërs waarvan opgetekend werd dat zij de EU binnen gekomen waren, dienden een eerste asielaanvraag in in de EEA. Hetzelfde geldt voor Eritreërs die blijken de EU binnen te komen via Italië terwijl het aantal Eritreërs dat in Italië asiel aanvraagt relatief klein is. Hetzelfde geldt voor Afghanen van wie het toegangspunt tot de EU in Griekenland ligt terwijl het aantal Afghaanse asielaanvragen er beperkt is tot 1% van hen die ilegaal de EEA binnenkomen.

De beknopte studie omvat verschillende statistische bijlagen (overzichtstabellen) en is beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
di 05 jan 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: