EMN Bulletin (november 2014 - februari 2015)

Deze 10e editie van het EMN bulletin bevat informatie over recente ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming op EU niveau en op niveau van de lidstaten.

cover 10th edition EMN bulletin

Download publication

Deze 10e editie van het EMN Bulletin bevat onder andere informatie over: 

  • De eerste meeting van het nieuwe European Migration Forum. Dit forum werd gehouden op 26 en 27 januari 2015 en had als voornaamste thema: “'Safe routes, safe futures. How to manage the mixed flows of migrants across the Mediterranean?”

Legale migratie:

  • De creatie van een informele expertengroep economische migratie door de Europese Commissie.
  • De high level EMN conferentie in 2015: ‘Attracting and Retaining Talent in Europe’. Deze conferentie kadert binnen het Letse voorzitterschap van de Europese Raad en zal op 19 en 20 maart plaatsvinden in Riga.  

Internationale bescherming, asiel en niet-begeleide minderjarigen:

  • De bijkomende ondersteuning aan Italië aangaande de aanhoudende druk op Lampedusa, alsook informatie over de Frontex operatie triton.
  • Het tweede forum mbt relocatie en hervestiging die plaatsvond op 25 november 2014.

Schengen, grenzen en visa:

  • Het interparlementaire Committee aangaande "the Smart Borders Package: European challenges, national experiences, the way ahead". Het doel van deze meeting was om de regelgevende initiatieven van de Commissie te bespreken inzake Entry/Exit System (COM(2013)95) en het Registered Traveller Programme (COM(2013)97).

Irreguliere migratie en terugkeer:

  • De nieuwe informatiefiches de van expertenwerkgroep van het EMN voor terugkeer; de Return Expert Group (REG). Daarenboven heeft de REG ook een Directory uitgewerkt die terugkeerexperts en terugkeerinitiatieven in heel Europa samenbrengt. Dit document bundelt ook vergelijkende informatie mbt nationaal beleid, praktijken en verschillende programma's, waaronder joint en collaborative terugkeerprogramma's in de verschillende EU lidstaten en Noorwegen.
  • Informatie over het EMN 2014 Syntheserapport mbt beste praktijken aangaande terugkeer en reintegratie of irreguliere migranten, het beleid mbt inreisverboden en de praktijk van readmissieakkoorden tussen lidstaten en derde landen.

Voor elk van de hierboven genoemde thema's bevat het EMN Bulletin ook informatie over de beschikbare statistieken en nationale ontwikkelingen in de verschillende lidstaten.

 

 

 

 

Publication Date:
wo 04 mrt 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: