Publicatie datum: 04 juni 2015

Het syntheserapport stelt de voornaamste bevindingen voor van de studie die in elke lidstaat werd uitgevoerd: "Policies, practices and data on unaccompanied minors (UAMs)". In dit rapport werden de bevindingen van 2008-2009 geüpdated.

Publicatie datum: 18 februari 2015

18 (lid)staten gaven gedetailleerde informatie en beschikbare statistische data over administratieve detentie en verwijdering van begeleide en niet-begeleide minderjarigen in hun land. De ad-hoc query werd gelanceerd door het Belgisch EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 31 januari 2015

Dit is de Belgische bijdrage voor het EMN rapport aangaande beleid, praktijk en data mbt niet-begeleide minderjarigen. De nationale EMN-contactpunten van andere (lid)staten hebben een gelijkaardig rapport gepubliceerd over dit onderwerp voor hun lidstaat.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 25 juli 2012

16 lidstaten hebben geantwoord op een ad hoc query over niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Er wordt een overzicht gegeven van statistische gegevens en procedures in de verschillende lidstaten.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 21 april 2011

Studie over niet-begeleide minderjarigen, uitgevoerd door de Risicoanalyse Unit van FRONTEX. Ondermeer EMN en de Belgische opvangorganisatie "Payoke" hebben bijgedragen aan de studie.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen