EMN Bulletin (Juni-September 2015)

De 12e editie van het EMN Bulletin biedt een recent overzicht van ontwikkelingen op vlak van migratie en internationale bescherming op EU en nationaal niveau, met inbegrip van beschikbare statistieken.

De 12e editie van het EMN Bulletin biedt informatie, onder meer, over: 

  • Algemene beleidsontwikkelingen op EU en nationaal niveau, waaronder de goedkeuring van de Commissie van 23 nieuwe nationale meerjarenprogramma's onder AMIF en ISF.
  • Implementatie van het GEAS (Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel), met inbegrip van de reeks voorstellen van de Commission om de huidige vluchtelingencrisis aan te pakken (relocatie mechanisme, lijst veilige landen van herkomst, ...) en nationale ontwikkelingen (vb. de uitbreiding van de Belgische opvangcapaciteit).
  • Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en kwetsbare groepen, met o.a. de publicatie van Frontex "VEGA handbook: children at airports", en nationale ontwikkelingen.
  • Legale Migratie en Integratie, waaronder de publicatie van de Commissie en de OESO "Indicators of Immigrant Integration - Settling In 2015", en nationale ontwikkelingen.
  • Beheer van de EU-buitengrenzen, met o.a. de tijdelijke herinvoering van grenscontroles door Oostenrijk, Duitsland en Slovenië en nationale ontwikkelingen.
  • Irreguliere Migratie en terugkeer, inclusief het EU-Actieplan inzake Terugkeer en het Handboek voor Terugkeer, het Noodtrustfonds voor stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika en nationale ontwikkelingen.
  • Acties in het kader van de strijd tegen mensenhandel, waaronder de publicatie van het vierde algemeen rapport van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) en nationale ontwikkelingen.

Het Bulletin bevat ook een bijlage met begeleidende statistieken, updates van de omzetting van Europese wetgeving door de lidstaten en informatie over toekomstige en voorbije EMN evenementen.

Publication Date:
ma 12 okt 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: