Syrische vluchtelingen in Jordanië: een realiteitscheck (MPC)

In deze nieuwe beleidsnota beschfijt Luigi Achilli van het Migration Policy Centre (MPC) de situatie van Syrische vluchtelingen bij UNHCR zijn geregistreerd in Jordanië, de Europese aanpak en de wijzigende houding van de Jordaanse overheid.

Abstract

Anno februari 2015 zijn er 622.000 Syrische vluchtelingen geregistreerd bij UNHCR in Jordanië.

De aanhoudende duur van het Syrische conflict heeft dramatische gevolgen: zowel de Syrische vluchtelingen zelf als de gastgemeenschappen in Jordanië betalen een hoge prijs. Een verdere politieke en economische achteruitgang is mogelijk, gezien het aantal vluchtelingen voor Jordanië gewoon te groot is.

De EU en de lidstaten zijn actief betrokken in de aanpak van de Syrische crisis op politiek en humanitair vlak. De Europese aanpak bestaat er voornamelijk in om landen aan de grenzen met Syrië te ondersteunen om zo de crisis in het Midden-Oosten in te dammen. De onrustwekkende wijziging in de houding van de Jordaanse overheid sinds 2014 toont echter aan dat dergelijke aanpak onhoudbaar is.

De publicatie is enkel beschikbaar in het Engels.

Meer informatie over de activiteiten van het Migration Policy Centre kan worden geraadpleegd op  www.migrationpolicycentre.eu/

Publication Date:
vr 13 mrt 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: