Publicatie datum: 03 november 2014

Deze focusstudie omvat een vergelijkend rapport uit over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid. Verschillen, gelijkenissen en goede praktijken worden onderzocht.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 01 oktober 2014

De directory van de EMN terugkeerexpertengroep "Connecting Return Experts across Europe" geeft een overzicht van de programma's in de EU om de terugkeer en re-integratie in derde landen te ondersteunen.

Publicatie datum: 16 juli 2014

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2013 is beschikbaar.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Dienst Vreemdelingenzaken

Publicatie datum: 02 juli 2014

Het Federaal Migratiecentrum publiceerde vandaag een rapport over het Belgische terugkeerbeleid na de omzetting van de EU-terugkeerrichtlijn.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 02 juli 2014

Vandaag werd de EMN-studie gepubliceerd over het gebruik van detentie en alternatieven voor detentie in de context van immigratiebeleid in België. Het vergelijkend syntheserapport van alle nationale studies over dit onderwerp wordt later tegen het einde van de zomer verwacht.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: detentie

Publicatie datum: 19 november 2013

Deze EMN Informatiefiche geeft een overzicht van de huidige situatie rond terugkeer in de EU Schengenlanden en Noorwegen, met statistische ondersteuning.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 03 juli 2013

This very first edition of the IOM Brussels Country Office (CO) Year Report will give you a brief overview of activities undertaken in 2012 allowing a focus on specific areas of interest linked to the Belgian and Luxembourg migration context and more broadly to the European and global context.

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 25 maart 2013

In this background note, the ACP Observatory on Migration assesses return migration in a South-South context, proposing return definitions, typologies and trends as well as a summary of current policies and best practices.

Publicatie datum: 21 februari 2013

Dit syntheserapport bevat de bevindingen van de thematische EMN studie aangaande de identificatie van asielzoekers: praktijk en uitdagingen, van de EMN contactpunten van 25 lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides a short overview of the main developments that took place in the EU in 2011 in response to increasing migratory pressure and specifically in relation to the six strategic priority areas of the EU Action on Migratory Pressure.

Publicatie datum: 31 oktober 2012

deze publicatie focust op Brazilaanse migranten die in België heben verbleven en die naar Brazilië zijn teruggekeerd via het systeem van vrijwillige terugkeer. Deze thesis onderzoekt of en hoe de terugkeerders bijdragen aan de ontwikkeling van hun land van herkomst.
Hoofdthema: Externe Dimensie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: AVRR

Publicatie datum: 25 september 2012

In deze nationale bijdrage voor de EMN focusstudie beschrijft het Belgische Nationale Contactpunt de problematiek aangaande de identificatie van asielzoekers en afgewezen asielzoekers.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 22 augustus 2012

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van IOM aangaande begeleide vrijwillige terugkeer en bijstand na terugkeer.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 21 augustus 2012

Het REAB Jaarverslag 2011 geeft een overzicht van de ontwikkelingen en trends inzake AVRR (Bijstand bij vrijwillige terugkeer en re-integratie) en van het terugkeerbeleid in België.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum:

Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Fedasil

Publicatie datum: 29 februari 2012

Het Belgische Federale Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) geeft de statitieken bekendgemaakt van vrijwillige terugkeer vanuit België in 2011.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 15 februari 2012

Het onderzoeksrapport brengt een checklist aan die als doel heeft om lidstaten bij te staan in de ontwikkeling van best practices inzake terugkeer. Deze checklist werd ontwikkeld op basis van best practices in verschillende landen.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen

Publicatie datum: 23 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) heeft zijn vierde Jaarverslag Migratie voorgesteld. Bij gebrek aan politieke maatregelen, pleit het Centrum voor het derde jaar op rij voor een duurzaam migratiebeleid en reikt het hiervoor een aantal toetsstenen aan.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 04 mei 2011

IOM publiceerde in samenwerking met Fedasil het jaarrapport REAB 2010
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 30 maart 2011

In welke mate kunnen vrijwillige terugkeerprogramma's voor buitenlandse werknemers bijdragen aan het verminderen van de werkeloosheidsdruk binnen de context van een economische crisis? Tegen de achtergrond van vaststellingen in andere landen wordt het Spaanse beleid geanalyseerd.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 27 januari 2011

Dit onderzoek, op initiatief van IOM, wou een duidelijk profiel schetsen van de Braziliaanse migranten die in Ierland, Portugal en België verblijven.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 05 oktober 2010

IOM-studie: Migratie tussen Rusland en de Europese Unie - Beleidsimplicaties van een studie op kleine schaal van irreguliere migranten
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: migratie

Publicatie datum: 01 oktober 2009

Hoe is begeleide terugkeer gedefinieerd? Hoe is vrijwillige terugkeer geïmplementeerd in België en wat is de doelgroep? Deze studie onderzoekt verder de politieke en institutionele context, de wettelijke basis, alsook de beschikbare programma's en gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer