Verspreiding van informatie over vrijwillige terugkeer: hoe irreguliere migranten bereiken die niet in contact staan met de overheid (EMN Inform)

Deze EMN Inform vat de belangrijkste resultaten van de EMN Studie "Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities" samen.

Achtergrondinformatie

Deze EMN Inform vat de belangrijkste resultaten van de EMN studie “Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities" samen.

De Inform presenteert een analyse van de verschillende strategieën die in de EU-lidstaten en Noorwegen toegepast worden om ervoor te zorgen dat irreguliere migranten geïnformeerd zijn over de terugkeeropties, met bijzondere aandacht voor vrijwillige en begeleide vrijwillige terugkeer. De Inform beschrijft nationale campagnes en methodes en hun effectiviteit in het bereiken en informeren van derdelanders die niet in contact staan met de autoriteiten.

Inform: enkele resultaten 

  • Het is niet mogelijk een nauwkeurige schatting te maken van het aantal ireguliere migranten in de EU wegens de clandestiene aard van het fenomeen, maar  (proxy) indicatoren suggereren dat irreguliere migratie in vele lidstaten toeneemt.
  • De meeste lidstaten hebben meerdere uitdagingen in het verspreiden van informatie over vrijwillige terugkeer aan irreguliere migranten gemeen, zoals: hoe en waar  irreguliere migranten bereiken die niet in contact zijn met de actoren die de informatie verspreiden; taalbarrières; de onwil van migranten om Europa te verlaten (wat ook betekent dat ze mogelijk niet ontvankelijk zijn voor informatie over vrijwillige terugkeeralso meaning)…
  • Alle lidstaten regelen hoe informatie over vrijwillige terugkeer moet verspreid worden onder irreguliere migranten, hetzij via wetgeving of via richtlijnen of instructies. Beleid of wetgeving betreffende de verspreiding van informatie werd onlangs gewijzigd of staat op het punt te worden gewijzigd in negen (lid)staten, wat duidt op een toenemende interesse in het versterken van regels en praktijken om vrijwillige terugkeer te promoten.
  • In de helft van alle (lid)staten, behouden overheidsactoren maar een beperkte rol in de verspreiding van informatie, aangezien deze taak grotendeels wordt uitbesteed aan intergouvernementele organisaties of maatschappelijke organisaties.
  • De verspreidingsinstrumenten die het meest gebruikt worden door de lidstaten zijn folders/brochures, posters en websites met audio-visuele  informatie die anonimiteit en een gemakkelijke toegang bieden aan de gebruikers. Veel lidstaten voorzien ook hulplijnen en drop-in clinics.
  • Er is weinig degelijk bewijsmateriaal met betrekking tot effectiviteit van verschillende maatregelen om irreguliere migranten die niet in contact zijn met de autoriteiten te bereiken. Niettemin hebben (lid)staten lessen getrokken en enkele potentiële goede praktijken ontwikkeld in het verspreiden van informatie.

Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde Inform.

Publication Date:
di 03 nov 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: