Richtlijnen om Vrijwillige Terugkeer Programma's te monitoren en te evaluaren (EMN)

De Richtlijnen - ontwikkeld onder de koepel van de EMN Terugkeer Expertengroep (REG) - stelt een gemeenschappelijke methodologie voor dat lidstaten kunnen gebruiken om begeleide vrijwillige terugkeerprogramma's te monitoren en te evalueren.

Het algemeen doel van deze richtlijnen is om het terugkeerbeleid te ondersteunen via het ter beschikking stellen van een gemeenschappelijke methodologie voor de monitoring en evaluatie, methodologie dat lidstaten op een vrijwillige basis (al dan niet) kunnen toepassen.

Met dit doel stellen de richtlijnen een gemeenschappelijk pakket van kernindicatoren voor het monitoren en evalueren voor die - indien op een consistente manier toegepast in alle lidstaten - de analyse van geagregeerde gegevens over AVR-programma's faciliteren.  Deze kernindicatoren werden geselecteerd op de basis van hun nut om de programma's te evalueren en hun geschiktheid om tot gepaste data-collectie over te gaan.  Veel van deze indicatoren worden al verzameld in de lidstaten.

Meer algemeen heeft het gemeenschappelijk kader als doel om:

  • Het monitoren en evalueren van AVR (assisted voluntary return) te promoten in de EU;
  • Lidstaten die momenteel geen AVR monitoren en evalueren aan te moedigen daarmee te beginnen;
  • De kwaliteit van het monitoringen te verbeteren;
  • De verzamelde data vergelijkbaarder te maken op EU-niveau dat op zijn beurt de uitwisseling van goede praktijken over AVR tussen lidstaten moet ondersteunen;
  • De richtlijnen zullen in eerste instantie nuttig zijn voor (AVR) programma ontwikkelaars en mensen die de programma's implementeren, alsook voor elke andere betrokken organisatie of persoon op nationaal en EU-niveau.
Publication Date:
ma 25 jan 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: