Incentives voor migranten om terug te keren naar een derde land met het oog op re-integratie (EMN Inform)

Deze EMN Inform geeft een overzicht van 96 programma's geïmplementeerd door 26 lidstaten en Noorwegen om migranten bij te staan in hun terugkeer- en re-integratieproces.

Achtergrondinformatie

Aangezien vrijwillige terugkeer boven gedwongen terugkeer te verkiezen valt, hebben lidstaten programma's ontwikkeld om vrijwillige terugkeer en re-integratie van migranten in het land van terugkeer (bestemming) aan te moedigen.

Deze EMN Inform:

  • identificeert de actoren betrokken in de financiering, implementatie en bestemming van hulp
  • geeft een overzicht van de verschillende vormen van terugkeerincentives
  • beoordeelt de impact van deze programma's in de algemene context van het EU terugkeerbeleid
  • somt de uitdagingen voor de volgende jaren op

Inform: enkele bevindingen

  • Het totale budget van deze programma's bedraagt ongeveer 133 miljoen Euro voor een gestandaardiseerde implementatieperiode van 12 maanden;
  • De hoogte van de terugkeerpremies en re-integratiemaatregelen ten gunste van migranten variëren aanzienlijk in Europa: van ongeveer 40 Euro (Tsjechië) tot 3.750 Euro (Noorwegen) voor de terugkeerpremies en van 500 Euro (Bulgarije) tot 6.000 Euro (Noorwegen) voor in-kind steun in het land van terugkeer;
  • Gedurende de periode 2009-2013 is de proportie van vrijwillige terugkeerders ten opzichte van totaal aantal terugkeerders gestegen van 14% tot 33% in 22 lidstaten;
  • Het aantal gezamenlijke (tussen verschillende lidstaten) terugkeerprojecten is stijgende.
Publication Date:
wo 08 jun 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: