Ad hoc query over detentie en verwijdering van minderjarigen

18 (lid)staten gaven gedetailleerde informatie en beschikbare statistische data over administratieve detentie en verwijdering van begeleide en niet-begeleide minderjarigen in hun land. De ad-hoc query werd gelanceerd door het Belgisch EMN contactpunt.

Deze ad-hoc query geeft een comparatief overzicht van de praktijken inzake detentie en verwijdering van begeleide en niet-begeleide minderjarigen in 18 lidstaten.

In een notendop, enkele bevindingen van de ad hoc query:

  • In de meerderheid van de (lid)staten is administratieve detentie van niet-begeleide minderjarigen verboden, weing gebruikt in de praktijk of enkel in uitzonderlijke omstandigheden. 
  • Algemeen genomen worden begeleide minderjarigen vaker opgesloten dan niet-begeleide minderjarigen, maar de verkregen antwoorden geven aan dat detentie meestal wordt gebruikt als een laatste middel of in uitzonderlijke situaties. In sommige (lid)staten worden begeleide minderjarigen nooit of zelden opgesloten.
  • Als minderjarigen worden opgesloten is dit meestal voor een beperkte duur.
  • Wat gedwongen terugkeer betreft, lijken de aantallen beperkt en betreft het vooral begeleide minderjarigen. Van de 18 (lid)staten die een antwoord gaven, werden er in 9 staten geen niet-begeleide minderjarigen verwijderd en in 6 lidstaten geen begeleide minderjarigen.  Voor een aantal lidstaten was de informatie niet beschikbaar.

Meer gedetailleerde informatie kan worden gevonden in de uitgebreide samenvatting van het Belgisch EMN contactpunt, inclusief een tabel per land, and in de compilatie van de antwoorden gegeven door de 18 (lid)staten.
 

Publication Date:
wo 18 feb 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: