Uitdagingen en goede praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie van irreguliere migranten naar West-Afrika (EMN Inform)

Deze EMN Inform geeft een overzicht van de nationale praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie naar West-Afrika.

Achtergrondinformatie

EU lidstaten ervaren talrijke uitdagingen op het vlak van terugkeer van niet-EU onderdanen naar landen in West-Afrika.  Deze EMN Inform heeft als doel:

  • de impact van begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratieprogramma's naar westelijk Afrika te evalueren;
  • te beschrijven hoe lidstaten hun programma's aanpassen om de terugkeer naar deze regio te ondersteunen
  • uitdagingen en goede praktijken te identificeren.

Inform: enkele bevindingen

  • Tussen 2009 en 2013 waren 8% van het totaal aantal asielzoekers in de EU afkomstig uit westelijk Afrika
  • Mensen die terugkeer naar West-Afrikaanse landen komen in aanmerking voor begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratieprogramma's in alle lidstaten
  • De specifieke individuele behoeftes worden door lidstaten beoordeeld door middel van individuele assessment procedures
  • Goede praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie houden onder meer in: de diaspora betrekken om de terugkeer te stimuleren; het op maat maken van steun; het aanbieden van werkvooruitzichten bij terugkeer; het gebruiken van de kennis van lokale organisaties; het analyzeren van de migratiedynamiek.

Deze Inform geeft meer informatie over (i) de trends in terugkeer van de EU naar West-Afrika  (ii) de eigenschappen van de terugkeerprogramma's naar West-Afrika en tenslotte (iii) de uitdagingen en goede praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie naar deze regio.

 

Publication Date:
do 01 jan 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: