Annual BE EMN NCP Policy Event 2018

Op 12 december 2018 organiseerde het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn jaarlijks beleidsevenement rond asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen op het vlak van internationale bescherming, legale migratie en integratie kwamen aan bod, alsook de recente evoluties aangaande irreguliere migratie, mensenhandel en terugkeer.

 

Een overzicht van recente cijfers en trends op het gebied van internationale bescherming werd gebracht door Peter Van Costenoble en over humanitaire visa in België door Ina Vandenberghe.

 

Verder werden recente ontwikkelingen op het vlak van opvang in België gepresenteerd door mevrouw Fanny François (beleidsdirecteur bij Fedasil) en werd de opening van het nieuwe aanmeldcentrum toegelicht.

 

De ochtendsessie eindigde met een paneldebat over het toekomstige beschermingsbeleid in de EU. De vooraanstaande leden van het panel waren Dirk Van den Bulck (Belgisch Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen), Stephen Ryan (adjunct diensthoofd van de asiel unit bij de Europese Commissie) en Sophie Magennis (hoofd van de dienst beleid en juridische ondersteuning bij de regionale vertegenwoordiging van UNHCR bij de EU in Brussel). Het debat werd geleid door professor Dirk Vanheule, die de volgende onderwerpen aan de leden van het panel voorlegde:  

  • CEAS: stapsgewijze vooruitgang of complete impasse? 

  • De concepten veilig derde land en bescherming in de regio; hoekstenen van een nieuw EU beschermingsmodel? 

  • Hoe realistisch is de oprichting van "controlled centers" in the EU?

  • Legale migratieroutes als alternatief voor irreguliere migratie? (focus sponsorship schemes)

  • Wat zal de impact zijn van het Global Compact on Refugees (en waarom is dit niet het voorwerp van debat zoals het Global Compact on Migration)

 

In de namiddag was er een sessie over legale migratie en integratie, waarbij Ina Vandenberghe een inleiding gaf over data en trends op het vlak van legale migratie.

 

David Vogel schetste kort de voornaamste bevindingen van de EMN study over arbeidsmarktintegratie van derdelanders en dit onderwerp werd verder uitgediept door Dries Lens (Universiteit Antwerpen) en Professor Bruno Schoumaker (Université Catholique de Louvain). 

 

 

In de laatste sessie, bracht David Vogel een overzicht van recente nationale trends op het vlak van terugkeer, terwijl Magnus Ovilius (Europese Commissie) een overzicht gaf van recente ontwikkelingen van het EU terugkeerbeleid.

 

Tot slot gaf Patricia Le Cocq (beleidsmedewerker bij Myria) een presentatie over minderjarigen als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel. 

Foto's van de conferentie vindt u terug op volgende link: https://www.flickr.com/gp/[email protected]/64a643

 

Publicatiedatum: wo 12 dec 2018
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: