Migrantensmokkel in de EU (Europol)

Dit rapport belicht de migrantensmokkelroutes, de criminele netwerken, de verbanden met andere vormen van criminaliteit en terrorisme, de illegale financieringsstromen en voorstellen voor toekomstige stappen.

Het rapport toont onder meer aan dat:

  • Meer dan 90% van de (>1 miljoen) irreguliere migranten die de EU in 2015 bereikt hebben op een gegeven moment gebruik maakten van de diensten van smokkelaars.
  • Routes over de Egeïsche en Middellandse Zee momenteel het hoogste aantal irreguliere migranten zien die de EU proberen te bereiken.
  • Binnen en buiten de EU, meer dan 230 ‘smokkelhotspots’, waaronder Caïro, Tripoli, Athene, Calais en Zeebrugge, geïdentificeerd zijn.
  • 44% van de networken betrokken bij migrantensmokkel exclusief samengesteld is uit niet-EU-onderdanen, 30% samengesteld is uit EU-onderdanen en 26 % een gemengde samenstelling heeft.
  • Netwerken voor migrantensmokkel in de bron- of transitlanden etnische en nationale banden met diasporagemeenschappen in de hele EU exploiteren.
  • Social media zowel door smokkelaars gebruikt worden om te werven, diensten aan te bieden, zich aan te passen aan veranderende situaties en  prijsmodellen aan te passen, als door irreguliere migranten om informatie te delen. 
  • Sommige verdachten van migrantensmokkel ook betrokken zijn bij andere vormen van criminaliteit zoals drugshandel, valsheid in geschrifte, vermogensdelicten en mensenhandel.
  • Over het algemeen, de geschatte criminele omzet afkomstig uit  migrantensmokkel naar en binnen de EU tussen 3 en 6 miljard euro bedraagt in 2015 alleen.

Het rapport werd uitgebracht ter gelegenheid van de lancering van het nieuwe Europese Centrum voor Migrantensmokkel (EMSC), dat proactief de EU-lidstaten en hun operationele partners zal ondersteunen bij de opsporing en ontmanteling van complexe en geavanceerde criminele netwerken die betrokken zijn bij migrantensmokkel.

Publication Date:
di 23 feb 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: