Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel 2015 (Myria)

In zijn Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel stelt Myria kwalitatieve en kwantitatieve data voor over deze fenomenen, juridische analyses en aanbevelingen. Het rapport van 2015 focust in het bijzonder op slachtoffers van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken en slachtoffers van loverboys.

Dit is het 18de jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel, nu van het Federaal Migratiecentrum Myria, ook onafhankelijk rapporteur mensenhandel. Dit rapport is getiteld 'schakels verbinden'.

Deel 1 van het rapport gaat in op twee groepen bijzonder kwetsbare minderjarigen en jongvolwassenen, namelijks slachtoffers van kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, en slachtoffers van loverboys.

Deel 2 geeft een evolutie van het fenomeen en van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel weer, met recente evoluties van het juridische en politieke kader, dossieranalyse, best practices en ervaringen en een overzicht van de rechtspraak (2014 - mei 2015).

Deel 3 gaat in op kerncijfers van de actoren mensenhandel en mensensmokkel (politie, sociale inspectie, Dienst Vreemdelingenzaken, slachtoffercentra, ...)

Het rapport eindigt met een reeks aanbevelingen.

Het rapport is beschikbaar in het Nederlands en het Frans op Myria's website.

Publication Date:
wo 21 okt 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: