Het gebruik van sociale media in de strijd tegen migrantensmokkel (EMN Inform)

Deze EMN Inform geeft een overzicht van het gebruik van sociale media in de smokkel van migranten.

Achtergrondinformatie

Deze EMN Inform vat de resultaten van de ad-hoc query over 'De aanpak en het voorkomen van het gebruik van sociale media in migrantensmokkel' en van de EMN workshop over "het gebruik van sociale media in migrantensmokkel en de ontwikkeling van voorlichtingscampagnes / contra-verhalen" (georganiseerd door de Europese Commissie in juni 2016) samen.

De Inform onderzoekt hoe de sociale media wordt gebruikt om migranten te smokkelen en hoe het wordt gebruikt door de lidstaten en andere belangrijke stakeholders in hun inspanningen om migrantensmokkel te voorkomen en te onderzoeken.

Inform: een aantal bevindingen

  • Sociale media is in de laatste jaren in toenemende mate gebruikt door zowel smokkelaars als migranten (bv. om te communiceren, om informatie over migratieroutes door te geven en te ontvangen, ...) aangezien het goedkoper, veiliger te gebruiken en doeltreffender is in het verhogen van de zichtbaarheid en het bereiken van een bredere groep migranten.
  • Het gebruik van sociale media heeft een belangrijke rol gespeeld in het verhogen van het volume, maar ook van de doeltreffendheid van de smokkeloperaties en het heeft het in het algemeen moeilijker gemaakt om dergelijke misdrijven te onderzoeken en te vervolgen.
  • Het EU-Actieplan tegen migrantensmokkel en de  Conclusies van de Raad over migrantensmokkel van 10 maart 2016 vragen om, onder andere: i) monitoring van de inhoud van het internet; ii) nauwere samenwerking met internet service providers en sociale media, iii) de ontwikkeling van contra-verhalen ook via de sociale media.
  • Contra-verhalen op sociale media (dat wil zeggen, informatie- en bewustmakingscampagnes) kunnen helpen voorkomen dat potentiële migranten gevaarlijke reizen ondernemen en deelnemen aan illegale migratie.

  • Monitoring activiteiten kunnen (i) inhoud opsporen en verwijderen die verband houdt met mensensmokkel (preventief) en (ii) opgespoorde inhoud kan ook gebruikt worden als e-bewijs in strafzaken. De meerderheid van de lidstaten en de EU-Agentschappen voeren monitorings uit, maar er is ruimte voor verbetering. Vele uitdaingen belemmeren de monitoring activiteiten (zoals de anonimiteit van de gebruikers, encryptie, het gebruik van dark net, etc.).  Het gebruik van e-bewijs in strafzaken blijft een procedurele uitdaging (met betrekkin tot territorialiteit/bevoegdheidsregels).

  • Er is behoefte aan het verder versterken van publiek-private partnerschappen om migrantensmokkel te bestrijden.
Publication Date:
wo 19 okt 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: