Publicatie datum: 19 november 2013

Deze EMN Inform geeft een overzicht van de bevindingen van een EMN AHQ, die informatie verzamelt rond regulering van migratie van derdelanders naar de EU.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsvergunning

Publicatie datum: 29 september 2013

Deze studie gaat na in welke mate België actief hoog gekwalificeerde en gekwalificeerde derdelanders aantrekt. De eventuele maatregelen en het beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd - in functie van hun effectiviteit , en resterende uitdagingen en hindernissen worden geïdentificeerd.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 13 augustus 2013

Dit rapport onderzoekt hoe de beoordeling van de kwalificaties van buitenlandse werknemers verloopt voor gereguleerde beroepen en identificeert enkele opkomende trends in beleid, deels gestimuleerd door de industrie en werkgevers.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: erkenning kwalificaties

Publicatie datum: 09 augustus 2013

Deze EMN informatiefiche geeft informatie over het gebruik van quota in de verschillende lidstaten als een mechanisme om arbeidsmigratie aan te sturen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmarktbeleid

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 28 februari 2013

Het doel van deze EMN studie was om de barrières te identificeren aangaande de intra-EU mobiliteit van derde landers en om een overzicht te geven van de Europese en nationale regelgeving en beleid.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: intra-EU mobiliteit

Publicatie datum: 08 februari 2013

Het voorstel om de overplaatsing van derde landers van eenzelfde onderneming tussen verschillende EU-landen te vereenvoudigen wordt momenteel onderhandeld. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

Er wordt verwacht dat de onderhandelingen aangaande het voorstel voor de richtlijn aangaande seizoensarbeid spoedig zullen worden afgerond. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden gevonden.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: seizoensarbeid

Publicatie datum: 08 februari 2013

Deze richtlijn voorziet in een procedure voor één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor derde landers om in de EU te verblijven en te werken. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De "blauwe kaart" werd geïntroduceerd door de EU om meer hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan te trekken. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: blue card

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform summarises the main developments in 2011 in legal migration and mobility. Topics addressed include statistics, promoting legal migration channels, economic, family Reunification and integration.

Publicatie datum: 07 augustus 2012

Dit artikel onderzoekt manieren om de rol van de migratie van midden- en laaggeschoolde krachten om arbeidstekorten in te vullen.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 03 mei 2012

The European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality requested this study.
Hoofdthema: Vulnerable groups, Economic migration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: au pair

Publicatie datum: 03 mei 2012

In een geglobaliseerde economische omgeving is arbeidsmigratie, zowel binnen de EU als tussen de EU en de rest van de wereld, een steeds groter wordende realiteit en noodzaak. De coördinatie van de sociale zekerheid beoogt deze mobiliteiten te faciliteren.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: sociale zekerheid

Publicatie datum: 19 maart 2012

De politiek wetenschapper Randall Hansen publiceert zijn studie voor de 'Transatlantic Council on Migration'. Hij bestudeerde de complementariteit tussen immigratie en integratie in Europa.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum:

Johan Wets et Tom De Bruyn onderzoekers van het onderzoekscentrum HIVA van de KUL hebben in opracht van de KBS een studie uitgebracht over de personeelstekorten in de gezondheidssector en de rol die migratie hierin kan spelen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: gezondheidszorg

Publicatie datum: 29 februari 2012

Deze publicatie in opdracht van DG Tewerkstelling en Sociale Zaken van de Europese Commissie biedt een beschrijvende en analytische evaluatie van het gebruik van sociale zekerheidssystemen door migranten in 19 Europese lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 03 februari 2012

Deze EMN informatiefiche biedt een kort overzicht van de bevindingen van de thematische EMN-studie: "Satisfying Labour Demand through Migration"
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 03 februari 2012

Deze EMN Inform bevat een samenvatting van de EMN studie over tijdelijke en circulaire migratie: empirische bewijsvoering, huidige beleidspraktijk en toekomstige opties in 24 EU-lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: circulaire migratie

Publicatie datum: 19 januari 2012

Dit rapport onderzoekt de omzetting van de Richtlijn 2005/71/EG voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog om wetenschappelijk onderzoek.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: visa voor wetenschappelijk onderzoek

Publicatie datum: 26 oktober 2011

Working Paper of the Centre for Social Policy (CSB) by Vincent Corluy, Ive Marx and Gerlinde Verbist

Publicatie datum: 13 oktober 2011

The Norwegian 'Welfare and Migration Committee' (Brochmann Committee) issued a report on the prospects for the Norwegian welfare state in view of increasing immigration

Publicatie datum: 12 oktober 2011

De definitieve versie van het syntheseverslag van de ENM studie over tijdelijke en circulaire migratie is beschikbaar. Dit rapport is een synthese van nationale rapporten van 24 EU-lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies