Publicatie datum: 08 februari 2013

Het voorstel om de overplaatsing van derde landers van eenzelfde onderneming tussen verschillende EU-landen te vereenvoudigen wordt momenteel onderhandeld. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

Er wordt verwacht dat de onderhandelingen aangaande het voorstel voor de richtlijn aangaande seizoensarbeid spoedig zullen worden afgerond. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden gevonden.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: seizoensarbeid

Publicatie datum: 08 februari 2013

Deze richtlijn voorziet in een procedure voor één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor derde landers om in de EU te verblijven en te werken. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De "blauwe kaart" werd geïntroduceerd door de EU om meer hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan te trekken. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: blue card

Publicatie datum: 08 februari 2013

Er wordt verwacht dat de Commissie een voorstel zal indienen om de richtlijn aangaande studenten en de richtlijn aangaande onderzoekers te wijzigen en samen te voegen. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Studie en vorming
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De Commisie heeft een voorstel ingediend om de richtlijn aangaande studenten en de richtlijn aangaande onderzoekers te wijzigen en samen te voegen. Achtergrondinformatie en een stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Studie en vorming
Trefwoorden: studentenrichtlijn

Publicatie datum: 08 februari 2013

De Commissie publiceerde in mei 2012 een overzicht van de antwoorden die het verkreeg op de publieke consultatie van de richtlijn. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 08 februari 2013

In mei 2011 werd de richtlijn aagenomen en van toepassing op personen die internationale bescherming genieten. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Migratie
Trefwoorden: EU richtlijn

Publicatie datum: 04 februari 2013

De nieuwe Dublin II-Verordening is aangenomen door het Parlement en de Raad. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak mbt deze verordening kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 04 februari 2013

De nieuwe EURODAC Verordering is, na lange onderhandelingen, aangenomen door het Parlement en de Raad. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: eurodacrichtlijn

Publicatie datum: 04 februari 2013

De herziene Asielprocedurerichtlijn is een feit sinds juni 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kunnen hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 31 januari 2013

De herziening van de richtlijn werd goedgekeurd en gepubliceerd in december 2011. De omzetting moet zijn gebeurd tegen 21 december 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 29 januari 2013

De herziene Opvangrichtlijn werd aangenomen in juni 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en relevante rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: opvangrichtlijn