Publicatie datum: 08 februari 2013

Er wordt verwacht dat de onderhandelingen aangaande het voorstel voor de richtlijn aangaande seizoensarbeid spoedig zullen worden afgerond. Achtergrondinformatie en stand van zaken kan hier worden gevonden.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: seizoensarbeid

Publicatie datum: 25 januari 2011

Studie van de HIVA-KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit rapport onderzocht de gevolgen voor de tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouwsector ten gevolge van de wijzigingen die zich in deze sector hebben voorgedaan.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: seizoensarbeid