Intra-EU mobiliteit van derde landers naar België (EMN)

Het doel van deze EMN studie was om de barrières te identificeren aangaande de intra-EU mobiliteit van derde landers en om een overzicht te geven van de Europese en nationale regelgeving en beleid.

Het rapport beschrijft  de institutionele regelgeving en procedures voor de verschillende categorieën van derde landers zoals langdurig ingezetenen, EU blue card houders, onderzoekers, studenten en gedetacheerde werknemers. Er wordt tevens een vergelijking gemaakt met de regelgeving voor EU-onderdanen.

Het rapport porbeerde ook de beschikbare data te analyseren aangaande intra-EU mobiliteit van derde landers, dit om de huidige trends inzake intra-EU mobiliteit in kaart te brengen.  Het rapport had verder als doel om te verkennen hoe intra-EU mobiliteit van derde landers kan bijdragen tot een meer mobiele arbeidsmarkt die kan bijdragen tot economische groei van de EU.

Auteurs: Laurence De Bauche en Philippe De Bruycker

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels en in het Frans.

De nationale rapporten van andere lidstaten kunnen worden geraadpleegd via deze link

Publication Date:
do 28 feb 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: