EMN Inform: Tekorten op de arbeidsmarkt opvullen door middel van migratie

Deze EMN informatiefiche biedt een kort overzicht van de bevindingen van de thematische EMN-studie: "Satisfying Labour Demand through Migration"

De EMN informatiefiche geeft de grote lijnen van de EMN studie die werd uitgevoerd in 23 lidstaten van de Europese Unie. Het volledige syntheserapport kan hier worden geconsulteerd.

Publication Date:
vr 03 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: