Migratie als antwoord op de vraag naar arbeidskrachten voor midden- en laaggeschoolde beroepen (EIPA)

Dit artikel onderzoekt manieren om de rol van de migratie van midden- en laaggeschoolde krachten om arbeidstekorten in te vullen.

Download publication

Dit artikel onderstreept het belang en de noodzaak van arbeidstekorten op te vangen via migratie van laaggeschoolde werkers. De studie onderzoekt in het bijzonder:

 • Het percentage derdelanders dat wordt tewerkgesteld in midden- en laaggeschoolde beroepen in EU landen.
• De types werk die uitgevoerd worden door midden- en laaggschoolde arbeidsers
• De adequaatheid van de formele qualificaties om te voldoen aan de vereiste vaardigheden.
• De aanpak van de verschillende landen om arbeidstekorten te identificeren.
• De basis voor personeelstekorten in semi and low-skilled beroepen.
• De antwoorden op gepercipieerde arbeidstekorten en tekorten op vlak van vaardigheden en de redenen voor de beperkingen ervan.

De auteurs concluderen dat de lange-termijn voordelen van de gastsamenleving en van de migranten afhangt van de mate waarin de migranten een job vinden in lijn met hun scholingsgraad en vaardigheden gelijkaardig aan 'native' werkkrachten. De volgende doelstellingen worden geïdentificeerd: verhoogde transparantie en afstappen van de prioritisering van hooggeschoolde jobs,  faciliteren van de verwerving van 'zachte' vaardigheden door en doorgedreven vaktraining.

Publication Date:
di 07 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: