Publicatie van de Koning Boudewijnstichting: Migratie: de oplossing voor het personeelstekort in de zorg- en gezondheidssector

Johan Wets et Tom De Bruyn onderzoekers van het onderzoekscentrum HIVA van de KUL hebben in opracht van de KBS een studie uitgebracht over de personeelstekorten in de gezondheidssector en de rol die migratie hierin kan spelen.

Over deze studie:

Belgie, zoals andere landen in de Europese Unie, staat voor grootse uitdagingen in de sector van de zorg en de gezondheid. De vergrijzing van de bevolking heeft de vraag naar zorg en de nood naar medisch personeel doen toenemen. Zorginstellingen slagen er echter niet in voldoende personeel te vinden om deze vacante plaatsen in te vullen. Om de personeelstekorten in de sector op te vangen kunnen verschillende pistes nagestreefd worden, waaronder het aanwerven van personeel uit het buitenland.

Al enkele jaren merken we dat sommige ziekenhuizen en rusthuizen overwegen om beroep te doen op buitenlandse arbeidskrachten. Om dit fenomeen nauwkeuriger te bestuderen, voerde het HIVA (KULeuven) op vraag van de Koning Boudewijnstichting een onderzoek uit. Hoe is het gesteld in België met de aanwezigheid van gezondheidspersoneel van buitenlandse oorsprong? Uit welke landen zijn deze personen vooral afkomstig? Via welke kanalen komen ze terecht op de Belgische arbeidsmarkt? Welke rol spelen rekruteringsagentschappen hierin? Wat is de impact hiervan op hun land van herkomst? Op deze en andere vragen tracht dit onderzoek een antwoord te bieden.

Deze studie is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands. Meer informatie en een samenvatting van het onderzoek kan worden geraadpleegd op de webiste van de Koning Boudewijnstichting.

Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: