mei 2020

Border closures and quarantine rules to prevent the spreading of Covid-19 risk having a negative impact on seasonal work. To address labour shortages in the agricultural and horticultural sectors, the federal and regional governments decided to adopt a series of measures in the spring of 2020.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: seasonal labour

november 2019

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: OECD

oktober 2019

The conference 'From Tampere 20 to Tampere 2.0: Towards a new programme (2020-2024) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?' was held in Helsinki on the 24th and the 25th of October.

september 2018

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: migration flows

maart 2018

Following the adoption of the Cooperation Agreement on the Single Permit Procedure on 2 February 2018, different legislative texts have been adopted at the federal and regional levels in March 2018 to approve this Cooperation Agreement.
Hoofdthema: Economic migration
Trefwoorden: single permit directive

januari 2018

Op 9 november 2017 organiseerden het EMN en de OESO een gezamenlijke conferentie die bestond uit twee onderdelen: uitdagingen en mogelijkheden inzake gezinshereniging, en irreguliere tewerkstelling van derdelanders in de EU.  

oktober 2017

Op 26 oktober 2017 werd de algemene beleidsnota asiel en migratie van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gepubliceerd. De beleidsnota brengt een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en beleidsprioriteiten op het vlak van asiel en migratie.  

oktober 2017

Het Belgisch Contactpunt van het EMN organiseerde op 05.10.2017 een bijeenkomst te Brussel over de illegale tewerkstelling van derdelanders. Deze conferentie bracht toonaangevende experten samen voor een constructieve en stimulerende dialoog over deze interessante problematiek.

september 2017

In het kader van het Estse voorzitterschap van de Europese Raad, organiseerde het Estse Nationale Contactpunt van het EMN op 21 en 22 september 2017 een tweedaagse conferentie. De deelnemers bogen zich over goede praktijken en uitdagingen om talent aan te trekken en te behouden voor de EU en de lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: Estland, talent, EMN conferentie

juli 2017

Today, the European Commission decided to refer Belgium to the Court of Justice of the EU for failing to fully implement the Single Permit Directive (Directive 2011/98/EU). Designed to facilitate legal migration, the Directive introduces simplified procedures and a common set of rights for non-EU workers.

september 2016

A decree of the government of the French-speaking Community – which entered into force today – introduces changes regarding the procedure of recognition of the equivalence of higher education diplomas and certificates obtained abroad.

juni 2016

The Action Plan aims at supporting Member States in the integration of third-country nationals and their economic and social contribution to the EU. It will be accompanied by a legal proposal to reform the rules on highly skilled migrants coming to the EU to work.

november 2015

The Commission is referring Belgium for failing to transpose the Single Permit Directive. The Commission proposes a daily penalty of 52,828.16 euros.

juli 2015

Vandaag werden in België de beperkingen opgeheven die van toepassing waren voor het werknemersverkeer uit Kroatië. Kroaten hebben nu vrije toegang tot de arbeidsmarkt in België, zonder arbeidskaart.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: vrij verkeer

mei 2015

Vandaag heeft de Europese Commissie een raadpleging over de toekomst van de Richtlijn betreffende de blauwe kaart gelanceerd. Deze raadpleging nodigt stakeholders (migranten, werkgevers, vakbonden, etc.) uit om hun mening over de blauwe kaart te delen en om verbeterpunten aan te reiken.
Hoofdthema: Economische migratie

april 2015

The European Commission asks Belgium to implement rules on a Single Permit and a clear set of rights for legal migrant workers.

maart 2015

Op 19 en 20 maart vond de jaarlijkse conferentie van het Europees Migratienetwerk plaats. Het doel was om de globale context te schetsen van de 'competitie voor talent'; alsook om de praktijk te schetsen die lidstaten heben ontwikkeld om hun noden te identificeren en te vervullen.

oktober 2014

Eurostat published data on first residence permits issued to non-EU nationals. A residence permit represents an authorization issued by the competent authorities of a country allowing third-country national (non-EU citizens) to stay legally on its territory.

september 2014

The joint European Commission-OECD report on Matching Economic Migration with Labour Market Needs shows that migration and mobility have a key role to play to address demographic decline and skills shortages in the EU.

mei 2014

De Richtlijn betreffende binnen een onderneming overgeplaatste personen treedt vandaag 28 mei 2014 in werking. De Lidstaten moeten deze Richtlijn omzetten tegen 29 november 2016.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: intra-EU mobiliteit

mei 2014

De Commissie brengt verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van de richtlijn betreffende de Europese blauwe kaart. Het beoordeelt de aantrekkingskracht van de Europese blauwe kaart en onderzoekt de manier waarop in de nationale wetgeving maatregelen zijn vastgesteld.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: Europese blauwe kaart

februari 2014

Na een stemming in het Europees Parlement op 5 februari 2014, nam de Raad vandaag formeel de richtlijn aan over seizoensarbeiders uit derde landen. De lidstaten zullen de richtlijn in hun nationale wetgeving moeten omzetten binnen twee en half jaar na publicatie in het EU-Publicatieblad.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: seizoensarbeid

november 2013

Vandaag stelt Deloitte de resultaten voor van haar vergelijkende studie van 2013-2014 rond immigratie. België komt naar voor als een van de aantrekkelijkste landen voor hooggekwalificeerde buitenlanders, in functie van snelheid, kosten en voorwaarden.

november 2013

Op 5 en 6 november organiseerde het Litouwse Voorzitterschap van de EU de jaarlijkse EMN Conferentie. Deze editie concentreerde zich op de verwezenlijkingen en de uitdagingen van arbeidsmigratie in de EU en de rol van migratie voor de EU Agenda voor Groei.
Hoofdthema: Economische migratie