Activiteitenverslag Dienst Vreemdelingenzaken 2012 (DVZ)

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Download publication

 

Dit activiteitenrapport geeft een overzicht van de organisatie en het personeelsbeheer van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ook worden de activiteiten voor wat betreft de uiteenlopende bevoegdheden van de DVZ in het jaar 2012 uitgebreid toegelicht.

Het rapport en voorgaande jaarverslagen kunnen eveneens worden geraadpleegd op de website van de  Dienst Vreemdelingenzaken
 

Publication Date:
vr 14 jun 2013
Hoofdthema:
Trefwoorden: