Publicatie datum: 09 september 2011

De studie van het adviesbureau 'Deloitte België' richt zich op de migratie formaliteiten voor hoogopgeleide werknemers van derde landen in zes Europese lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Trefwoorden: werkvergunning

Publicatie datum: 05 september 2011

In 2009 verwelkomen de EU lidstaten zo'n 2.3 miljoen nieuwe staatsburgers via uitgereikte vergunningen (met 'nieuwe staatsburgers' bedoelt men niet-Europese burgers). Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van 0.2 miljoen vergeleken met 2008.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 27 juli 2011

In November 2010, heeft de Wereldbank een update gepubliceerd van het "factbook on migration and remittances"
Hoofdthema: Economische migratie

Publicatie datum: 20 juli 2011

Een gemeenschappelijke publicatie van het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) en de International Organisation for Migration (IOM): "an Inventory of Institutional Capacities and Practices "
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 23 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 17 juni 2011

EMN presenteert zijn synthesereport van de EMN studie ‘Satisfying Labour Demand through Migration ’ De bron van deze publicatie zijn de verschillende nationale studies die in 2010 van de Nationale Contactpunten van het EMN werden uitgevoerd.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 05 mei 2011

Het Centre for European Policy Studies (CEPS) heeft een nieuwe Policy Brief uitgegeven met betrekking tot de strategie voor Europa 2020.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Opiniestuk
Trefwoorden: arbeidsmigratiebeleid

Publicatie datum: 30 maart 2011

Tweejaarlijkse studie van Laga, een Belgisch advocatenbureau
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 30 maart 2011

Er werd uitgebreid gesproken over betere controles en het correct omgaan met irreguliere immigranten in de Amerikaanse Senaat in 2006 en 2007. Deze discussies vonden plaats in de context van de uitgebreide Amerikaanse immigratie hervorming. Maar hoe zit het met de toekomstige migratiestromingen?
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: immigratie hervorming

Publicatie datum: 28 maart 2011

De studie in opdracht van het IOM door het Bureau van Europese beleidsadviseurs Advisors (BEPA) geeft een overzicht van de toelatingen en verblijfsprocedures voor ongeschoolde en laaggeschoolde werknemers uit derde landen op de arbeidsmarkt van de 27 EU-lidstaten.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: BEPA

Publicatie datum: 25 januari 2011

Studie van de HIVA-KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit rapport onderzocht de gevolgen voor de tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouwsector ten gevolge van de wijzigingen die zich in deze sector hebben voorgedaan.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: seizoensarbeid

Publicatie datum: 28 december 2010

Wat is de Belgische benadering aangaande arbeidsmigratie? In deze studie wordt de relatie tussen (het aanpakken van) arbeidsschaarste en het migratiebeleid onder de loep genomen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: thematische studie

Publicatie datum: 01 december 2006

Wat is het Belgische beleid ten aanzien van hoog-opgeleide werknemers uit niet-Europese landen? Deze studie bespreekt in detail de selectiecriteria, toelatingsvoorwaarden, procedures voor het uitreiken van een arbeidsvergunning en de beschikbare statistische gegevens aangaande het onderwerp.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 30 juni 2006

Deze studie onderzoekt de migratie van studenten en professionals in de gezondheidssector in België. Verschillende onderwerpen gerelateerd aan kwalificaties en aantrekkelijkheid van het onderwijssysteem komen aan bod, alsook de limieten aangaande migratie voor gezondheidswerkers uit derde landen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: arbeidsschaarste