De toepassing van quota voor het beheer van arbeidsmigratie (EMN inform)

Deze EMN informatiefiche geeft informatie over het gebruik van quota in de verschillende lidstaten als een mechanisme om arbeidsmigratie aan te sturen.

Een aantal lidstaten (Oostenrijk, Estland, Hongarije, Italië, Portugal, Slovenië, UK en Noorwegen) maken gebruik van quota of beperkingen als mechanisme om het arbeidsmigratie vanuit derde landen te beheren. De benadering verschilt van harde quota (Oostenrijk) tot meer vrijblijvende doelstellingen.

Quota kunnen gebasseerd zijn op een percentage van de nationale arbeidsreserve (Oostenrijk, Slovenië), de algemene bevolking (Estland), het aantal aanvragen in de voorbije jaren (Hongarije), en arbeidsmarktonderzoek (Italië, Portugal, Slovenië en UK).

Dikwijls worden quota opgenomen in bilaterale akkoorden of andere overeenkomsten afgesloten met derde landen met het oog op arbeidsmigratie.

Daarenboven biedt deze informatiefiche nog bijkomende informatie over dit onderwerp, zoals de recente wijzigingen van de quota en de nationale debatten in de verschillende lidstaten aangaande quota.

Deze EMN inform is enkel beschikbaar in het Engels.

 

Publication Date:
vr 09 aug 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: