Publicatie datum: 14 februari 2017

Eritrea is de afgelopen tien jaar een van de grootste herkomstlanden van vluchtelingen en asielzoekers ter wereld. Het dominante verhaal dat deze trend verklaart, heeft betrekking op de combinatie van een zeer autoritaire en gemilitariseerde staatsstructuur, een oneindig en misbruikend nationaal dienstprogramma en brutale, wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten. Dit dominante verhaal is echter de afgelopen jaren steeds meer in vraag gesteld door degenen die beweren dat migratie uit Eritrea overwegend door economische aspiraties wordt gedreven en dat de Eritreërs eigenlijk een stagnerende economie ontvluchten die de burgers een levensvatbare toekomst ontneemt. Dit rapport, door Andreas Holm Røsberg en Kjetil Tronvoll, wil de verschillende visies op migratie uit Eritrea verduidelijken.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: economic migration

Publicatie datum: 13 februari 2017

Zestien Lidstaten gaven informatie over hun beleid en praktijk aangaande de implementatie en uitvoering van EU richtlijnen i.v.m. openbare orde en openbare veiligheid. De query werd in december 2016 gelanceerd door het Nederlandse EMN Contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Publicatietype: EMN Rapporten & studies
Trefwoorden: public order

Publicatie datum: 06 februari 2017

De Dienst Studie en Beleid van Fedasil startte in 2015 met een studie naar kwetsbare personen met specifieke noden binnen het opvangnetwerk. De eerste fase van deze studie is afgerond.  
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: vulnerable persons

Publicatie datum: 01 februari 2017

This paper reviews existing theoretical and empirical evidence on the economic effects of immigration in developing countries.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: migration and development

Publicatie datum: 01 februari 2017

The European Commission’s Knowledge Centre on Migration and Demography (KCMD) published its first newsletter, with information on the KCMD, its recent activities and the Migration Data Catalogue and Dynamic Data Hub.
Hoofdthema: Asylum, Migration
Publicatietype: Newsletters

Publicatie datum: 06 januari 2017

In 2016 is het aantal asielaanvragen in België meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015. Maar het aantal beslissingen dat door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd genomen, was nog nooit zo hoog.

Publicatie datum: 01 januari 2017

This report of the ‘Institute on Statelessness and Inclusion’ (ISI) explores the urgency of and opportunities for addressing childhood statelessness. Over 50 experts and organizations have contributed material – essays, interviews, photographs and more.
Hoofdthema: Statelessness
Publicatietype: Report
Trefwoorden: statelessness, stateless persons

Publicatie datum: 22 december 2016

This report presents an overview of the shifting of economic activity to developing countries and examines whether this shift has led to an increase in international migration towards developing countries.

Publicatie datum: 05 december 2016

In this paper, UNHCR sets out a vision for achieving a pragmatic and common approach to responding to refugees and migrants. The proposals can facilitate the development, over the long term, of EU-wide arrangements to address and respond to movements effectively.
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: Opinion
Trefwoorden: UNHCR, Common European Asylum System

Publicatie datum: 01 december 2016

A surge of refugees and asylum seekers has strained the continent. The McKinsey Global Institute (MGI) argues that managing the asylum procedure and integrating those refugees well, could not only mitigate risks but also benefit the economy.
Hoofdthema: Integration
Publicatietype: Study
Trefwoorden: employment

Publicatie datum: 30 november 2016

Deze EMN studie biedt een overzicht van beleid en praktijk inzake hervestiging, humanitaire admissie en private sponsorship programma's in de EU en Noorwegen

Publicatie datum: 28 november 2016

Deze EMN Inform onderzoekt – inter alia – de toetreding tot de conventies van 1954 en 1961 omtrent staatloosheid, procedures om de status van staatloze te verkrijgen, rechten toegekend aan erkende staatlozen, en de situatie van staatloze minderjarigen in de EU.
Hoofdthema: Migratie, Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: staatlozen

Publicatie datum: 15 november 2016

Deze EMN studie onderzoekt het gevoerde beleid en de werkwijzen om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te bevorderen. Tevens worden in deze studie uitdagingen en goede praktijken omtrent terugkeer geïdentificeerd.
Hoofdthema: Asiel, Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 15 november 2016

Deze EMN Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de EMN studie ‘De Terugkeer van Afgewezen Asielzoekers in België en de EU: uitdagingen en goede praktijken’.
Hoofdthema: Asiel, Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Grèce

Publicatie datum: 13 november 2016

De 16de editie van het EMN Bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel, Migratie, Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 01 november 2016

This report considers how integration challenges in Europe differ from, and complicate, existing challenges of fragmentation and social unrest in European countries. It assesses where integration has worked—and where it hasn’t—and analyzes the prognosis for the most recent cohort of newcomers.
Hoofdthema: Integration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: labour market integration, demography

Publicatie datum: 31 oktober 2016

In dit rapport maakt Myria elk jaar een onafhankelijke evaluatie van de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Het rapport van 2016 focust in het bijzonder op de uitbuiting van de bedelarij.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel, Statistieken
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Myria, jaarrapport

Publicatie datum: 19 oktober 2016

Deze EMN Inform geeft een overzicht van het gebruik van sociale media in de smokkel van migranten.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: social media

Publicatie datum: 01 oktober 2016

This MPI report provides an overview of the barriers to the successful labor market integration of refugees and asylum seekers across all skills levels, and analyzes the targeted support initiatives and structural policy levers available to overcome them.
Hoofdthema: International Protection, Integration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: labour market integration

Publicatie datum: 29 september 2016

This publication investigates the identification of suspected jihadists among asylum seekers and of jihadist activities in and around reception centers for asylum seekers.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Report
Trefwoorden: identification

Publicatie datum: 19 september 2016

This report provides a broad overview of recent trends in international migration flows and migration policies in OECD countries and some non-OECD countries.

Publicatie datum: 01 september 2016

This report sheds light on the truly global nature of childhood migration and displacement, highlighting challenges faced by child migrants and refugees in every region.
Hoofdthema: Migration, Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: migration of children

Publicatie datum: 01 september 2016

Deze gids, gepubliceerd in partnerschap met de Groenen / Europese Vrije Alliantie geeft een overzicht van de EU-financiering die beschikbaar is voor lokale en regionale actoren die werken met migranten, vluchtelingen en asielzoekers.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: EU funding

Publicatie datum: 12 augustus 2016

De 15de editie van het EMN Bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 03 augustus 2016

Deze EMN Inform somt de belangrijkstge bevindingen van de EMN studie "Integratie van begunstigden van internationale bescherming op de arbeidskmarkt in België en in de EU" op.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform