Verblijfsvergunningen en werkloosheid tijdens de COVID-19 pandemie (EMN Inform)

De eerste Inform van het EMN en het OESO over de impact van COVID-19 inzake migratie werd gepubliceerd. Deze Inform focust op verblijfsvergunningen en werkloosheid van migranten. 

Het EMN en de Organisatie voor Economische Samenweking en Ontwikkeling (OESO) besloten om samen onderzoek te verrichten naar de impact van COVID-19 op verschillende aspecten van migratie in de EU Lidstaten (waaronder België), Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Hierover zullen in totaal 5 Informs worden gepubliceerd. 

De eerste Inform is zonet verschenen. Deze gaat dieper in op verblijfsvergunningen en werkloosheid van migranten. 

Uit deze Inform blijkt dat kwetsbare groepen, waaronder derdelanders, extra hard worden getroffen door COVID-19. Vele landen hebben tijdelijke maatregelen getroffen inzake het verwerken van verblijfsaanvragen, en het uitreiken en verlengen van verbijfsvergunningen. Op die manier wil men vermijden dat legaal verblijvende migranten in de illegaliteit terecht komen. Andere maatregelen richten zich op derdelanders die omwille van COVID-19 hun werk verliezen. 

De Inform, en het werkdocument met bijkomende informatie bij de Inform, vindt u hierboven.  

Op 30 juli 2020 werd er over deze Inform een webinar georganiseerd, dat live kon worden gevolgd op YouTube. Indien u dit webinar hebt gemist, kan u de video ervan hieronder bekijken. 

De Inform is zoals gezegd de eerste van een reeks van 5 Informs over de impact van COVID-19. De 4 andere Informs zullen gaan over de impact van de pandemie inzake: 

  • internationale studenten;
  • het behoud van belangrijke legale migratiestromen;
  • vermindering of verlies van zogenaamde 'remittances' (geld dat migranten naar huis sturen);
  • en terugkeer.

De publicatie van deze 4 Informs is voorzien in de periode augustus - november 2020. Over al (of de meeste van) deze Informs zal er een webinar worden georganiseerd. 

Publication Date:
wo 05 aug 2020
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: