EMN Bulletin (juli-september 2019)

De 28ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming, met inbegrip van de laatst gepubliceerde statistieken.

Download publication

De 28e editie van het EMN Bulletin biedt informatie over ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau (van juli tot september 2019) met betrekking tot algemeen beleid; het Common European Asylum System; niet-begeleide minderjarigen en kwetsbare personen; legale migratie en integratie; het beheer van de buitengrenzen van de EU; irreguliere migratie en terugkeer; mensenhandel; en de externe dimensie.

Deze editie bevat - onder meer - informatie over:

Op EU niveau:

  • Op 30 juli deed de Europese Commissie een oproep voor het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) 2019. De oproep bevat een lijst van zeven specifieke calls for proposals en de deadline voor indiening is 30 januari 2020.
  • Op 6 augustus kondigde de Europese Commissie een bijkomende steun van 127 miljoen euro aan voor het Emergency Social Safety Net (ESSN) programma via de EU Facility for Refugees in Turkije.
  • ...

Op nationaal niveau:

  • BE: Op 1 september 2019 trad de procedure van de gecombineerde verblijfsvergunning of single permit in werking voor hooggekwalificeerde werknemers en seizoensarbeiders, die de Richtlijnen 2009/50/EC en 2014/36/EU omzet. Hooggekwalificeerde werknemers kunnen nu een vergunning voor werk en verblijf aanvragen voor een periode van maximum drie jaar.
  • BE: Gelet op de toename van het aantal asielaanvragen en de lange asielprocedures, heeft Fedasil bijkomende opvangplaatsen gecreëerd. Hiervoor heeft het agentschap onder meer tijdelijke opvangcentra geopend en de capaciteit van bestaande centra verhoogd.
  • NL: In juli 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de Kamer geïnformeerd dat de Europese Commissie het Nederlandse verzoek tot voorlopige herinvoering van de visumplicht voor Albanese migranten heeft afgewezen.
  • ...

U vindt meer ontwikkelingen en andere informatie in het Bulletin (document hierboven).

Publication Date:
do 07 nov 2019
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: