Myriadoc 10: België, op de weg naar het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport van het Federaal Migratiecentrum Myria analyseert het fenomeen van transitmigratie naar het Verenigd Koninkrijk in België. Myria pleit voor een duidelijker beleid in dit domein, met respect voor de fundamentele rechten van transitmigranten.

"België, op de weg naar het Verenigd Koninkrijk" schetst een eerste profiel van transitmigranten in België en bespreekt het fenomeen in zijn bredere Europese context. Het rapport bestudeert enerzijds de focus van de overheid op detentie en terugkeer, en anderzijds de rol van het middenveld in het aanbieden van basishulpverlening voor transitmigranten. Bijzondere aandacht gaat uit naar het verband tussen transitmigratie en mensensmokkel, en naar de kwetsbare positie van niet-begeleide minderjarigen.

Myria herinnert aan de verplichting om het recht op menselijke waardigheid, het recht op informatie en het verbod van foltering te waarborgen en doet een aantal specifieke aanbevelingen voor beleidsmakers.

Het rapport is beschikbaar in het Frans en het Nederlands, en zal binnenkort beschikbaar zijn in het Engels. Een samenvatting in het Frans en het Nederlands is beschikbaar op de website van Myria.

Publication Date:
vr 03 apr 2020
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: