Status van langdurig ingezetene in de EU (EMN Inform)

In 2003 nam de Raad Richtlijn 2003/109/EG inzake langdurig ingezetenen aan om de integratie van derdelanders die legaal in de EU verblijven te bevorderen. Veertien jaar na de inwerkingtreding voerde EMN Luxemburg een studie uit over de implementatie van deze richtlijn in 23 EU-lidstaten, waaronder België.

EMN Luxemburg verzamelde informatie over de status van langdurig ingezetene in elke lidstaat aan de hand van een reeks EMN Ad-Hoc Queries. Deze vragenlijsten hadden betrekking op de voorwaarden, procedures en rechten die aan de status zijn verbonden, het verlies van de status, de intra-EU mobiliteit en de communicatiemiddelen die worden gebruikt om de status te bevorderen.

De EMN Inform toont onder meer aan dat:

  • De verplichte vereiste van een bewijs van stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen sterk verschilt van lidstaat tot lidstaat op het vlak van de vereiste minimumbedragen;
  • De meerderheid van de lidstaten eist dat derdelanders voldoen aan aanvullende niet-verplichte vereisten in de vorm van een schriftelijk bewijs van passende huisvesting of integratievoorwaarden;
  • De lidstaten doorgaans dezelfde procedures toepassen met betrekking tot de vereisten voor de uitoefening van beroepsactiviteiten door langdurig ingezetenen in een andere lidstaat.

U vindt meer informatie over de implementatie van de richtlijn in de EMN Inform (beschikbaar in het Engels en het Frans).

Publication Date:
wo 01 jul 2020
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: