Publicatie datum: 02 april 2020

21 Member States provided information on national laws and practices regarding the time limits for decisions on family reunification and the consequences of exceeding these limits.

Publicatie datum: 26 juni 2018

In dit jaarlijkse rapport analyseert Myria de migratie-actualiteit en toetst daarbij het beleid en de praktijk aan het respect voor de grondrechten. Myria trekt daarbij conclusies en formuleert beleidsaanbevelingen.

Publicatie datum: 20 juli 2017

This EMN Inform summarizes the main findings of the EMN study on "Family Reunification of TCNs in the EU plus Norway".

Publicatie datum: 20 juli 2017

Vandaag publiceert het Europees Migratienetwerk (EMN) een vergelijkend rapport over Gezinshereniging van derdelanders in de EU: nationale praktijken. Het bevat de belangrijkste bevindingen over de praktijken in 25 EU-lidstaten en Noorwegen

Publicatie datum: 11 september 2014

This book is describing the origins of the Belgian family reunification policy and its evolution until 1980. It is the first historical monograph about family reunification in Belgium and it has received the price of the Fetullah Gülen Chair for Intercultural Studies (GCIS).
Hoofdthema: Family reunification
Publicatietype: Study
Trefwoorden: immigration history

Publicatie datum: 16 juli 2014

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2013 is beschikbaar.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Dienst Vreemdelingenzaken

Publicatie datum: 03 juli 2013

This very first edition of the IOM Brussels Country Office (CO) Year Report will give you a brief overview of activities undertaken in 2012 allowing a focus on specific areas of interest linked to the Belgian and Luxembourg migration context and more broadly to the European and global context.

Publicatie datum: 14 juni 2013

Het jaarverslag van de DVZ voor het jaar 2012 is beschikbaar.

Publicatie datum: 27 maart 2013

This paper maps the marital choices of persons with a migratory background in Belgium, with a focus on populations of Moroccan and Turkish origin.

Publicatie datum: 12 maart 2013

Dit onderzoek, gecoördineerd door de Ierse immigatiedienst met ondersteuning van het Europese Integratiefonds, beantwoordt de vraag in welke mate een bepaald beleid inzake gezinshereniging de hereniging van familieleden en integratie kunnen bevorderen dan wel bemoeilijken.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: inkomensvereiste

Publicatie datum: 08 februari 2013

De Commissie publiceerde in mei 2012 een overzicht van de antwoorden die het verkreeg op de publieke consultatie van de richtlijn. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform summarises the main developments in 2011 in legal migration and mobility. Topics addressed include statistics, promoting legal migration channels, economic, family Reunification and integration.

Publicatie datum: 02 januari 2013

On the basis of a field study, The King Baudouin Foundation examined in more detail the marriage migration from Emirdag to Brussels with a view to identify profiles, aspirations and motivations of the migrants involved.
Hoofdthema: Family reunification
Trefwoorden: marriage migration, Emirdag

Publicatie datum: 29 juni 2012

Deze versie van 'EMN Inform' presenteert de belangrijkste bevindingen van de EMN-focusstudie die hierboven wordt genoemd.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn

Publicatie datum: 27 juni 2012

Op basis van de belangrijkste bevindingen uit de nationale bijdragen van de 24 EMN NCP's, brengt het EMN-syntheserapport raakvlakken en verschilpunten naar voor op vlak van preventie, detectie en actie, zowel als statistieken over schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: schijnhuwelijk

Publicatie datum: 25 april 2012

In deze nationale bijdrage aan een EMN focus-studie, verduidelijkt het Belgische contactpunt de draagwijdte van de thematiek en worden nationale maatregelen voorgesteld op vlak van prenventie, detectie en acties tegen dergelijke misbruiken. Ook worden statistieken in dit veld voorgesteld.

Publicatie datum: 07 maart 2012

UNHCR antwoordt op de vragen die worden opgeworpen door de Europese Commissie in verband met gezinshereniging van derdelanders. De paper van het UNHCR voorziet in praktische aanbevelingen aan lidstaten over de verschillende zaken die verband houden met gezinshereniging met vluchtelingen.

Publicatie datum: 02 februari 2012

Deze studie gebeurde in opdracht van de Noorse Immigratiedienst door Econ Pöyry. Het onderzoek biedt een overzicht van regelgeving en de praktijk met betrekking tot schijnhuwelijken in Noorwegen, Zweden, Duitsland, Denemarken en Nederland.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 28 november 2011

De Koning Boudewijnstichting, het Europees Beleidscentrum en het Odysseus Academisch Netwerk hebben op 17 November 2011 een conferentie georganiseerd over "Gezinshereniging onder druk: streng vs. soepel beleid" waarbij hun laatste publicatie daaromtrent werd gepresenteerd
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn

Publicatie datum: 03 oktober 2011

De Koning Boudewijnstichting organiseerde tussen april 2010 en maart 2011 verschillende vergaderingen waarbij ze trachtte actoren die - door persoonlijke of professionele achtergrond - betrokken zijn op het gebied van het gezinsherenigingsbeleid bijeen te brengen.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 16 september 2011

De denktank Itinera Institute analyseert in zijn publicatie de nieuwe wet op gezinshereniging in België
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 05 september 2011

In 2009 verwelkomen de EU lidstaten zo'n 2.3 miljoen nieuwe staatsburgers via uitgereikte vergunningen (met 'nieuwe staatsburgers' bedoelt men niet-Europese burgers). Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van 0.2 miljoen vergeleken met 2008.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: Eurostat

Publicatie datum: 23 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
Hoofdthema: Asiel

Publicatie datum: 11 mei 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) heeft zijn vierde Jaarverslag Migratie voorgesteld. Bij gebrek aan politieke maatregelen, pleit het Centrum voor het derde jaar op rij voor een duurzaam migratiebeleid en reikt het hiervoor een aantal toetsstenen aan.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 11 april 2011

Richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 over het recht op gezinshereniging
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: gezinsmigratie