april 2018

In a judgment handed down today, the EU Court of Justice responded to a Dutch prejudicial question on family reunification of (unaccompanied minor) refugees. Following the reasoning of the Court, an unaccompanied minor who attains the age of majority during the asylum procedure retains its right to family reunification.

januari 2018

Op 9 november 2017 organiseerden het EMN en de OESO een gezamenlijke conferentie die bestond uit twee onderdelen: uitdagingen en mogelijkheden inzake gezinshereniging, en irreguliere tewerkstelling van derdelanders in de EU.  

november 2017

As of 2 November 2017, family members of foreign nationals who obtained a long term resident status in another Member State and reside in Belgium will not have to obtain a work permit if the long term residents themselves do not require such a permit.
Hoofdthema: Family reunification
Trefwoorden: long term resident

oktober 2017

Op 26 oktober 2017 werd de algemene beleidsnota asiel en migratie van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gepubliceerd. De beleidsnota brengt een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en beleidsprioriteiten op het vlak van asiel en migratie.  

oktober 2017

Today a new law was published on the fight against false declarations of parenthood. The Law of 19 September 2017 modifies the Civil Code, the Immigration Law, the Judicial Code and the Consular Code, and it includes preventive and repressive measures.

juni 2016

A law published today in the Belgian Official Gazette increases the maximum time limits for processing applications for family reunification. It will enter into force on 8 July 2016.
Hoofdthema: Family reunification
Trefwoorden: processing time

oktober 2014

Eurostat published data on first residence permits issued to non-EU nationals. A residence permit represents an authorization issued by the competent authorities of a country allowing third-country national (non-EU citizens) to stay legally on its territory.

september 2014

The European Commission published on 26 September 2014 a handbook to help EU Member States take action against marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement. The Commission prepared the handbook in close cooperation with Member States.

april 2014

De Europese Commissie stelt richtsnoeren voor met het oog op een correcte toepassing van de richtlijn inzake gezinshereniging (2003/86/EG) over de lidstaten heen alsook met het oog op het tegengaan van eventuele misbruiken.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: gezinsmigratie

april 2014

In een mededeling die vandaag verspreid werd, stelt de Commissie richtsnoeren op over de toepassing van de Richtlijn 2003/86/EG. De Lidstaten worden uitgenodigd om hun beoordelingsmarge te gebruiken op een manier die de doelstelling van de richtlijn niet ondermijnt.

april 2014

De nieuwe maatregelen maken de informatie uitwisseling omtrent schijnrelaties en vermoedens over schijnrelaties verplicht vanaf 3 april 2014.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: schijnhuwelijk

december 2013

Vandaag, op 20 december, werd in het Belgisch Staatsblad de omzendbrief van 13 december 2013 gepubliceerd tot interpretatie van de bepalingen gezinshereniging na het arrest van het Grondwettelijk Hof.

november 2013

Op 14 november 2013 hebben Maggie De Block, Annemie Turtelboom en Joëlle Milquet groen licht gegeven voor een nieuw middel in de strijd tegen schijnrelaties, die het shoppen tussen gemeenten moet uitbannen.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: schijnhuwelijk

mei 2013

Deze studie is uitgevoerd in de context van het Nationaal Actieplan tegen geweld tussen partners en andere vormen van huiselijk geweld.

februari 2013

The European Commission is asking Belgium to further facilitate the entry and residence of non-EU family members of Union citizens in accordance with Directive 2004/38/EC.

december 2012

Een cel "schijnhuwelijken" werd opgericht binnen de directie van Bijzondere Wetten van de politiezone Brussel-Zuid. De cel heeft zijn activiteiten aangevat sinds 3 december.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: schijnhuwelijk

oktober 2012

Staatssecretaris Maggie De Block heeft samen met de ministers Reynders en Turtelboom een voorstel tot wetswijziging aangaande schijnhuwelijken toegelicht op de ministerraad.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: schijnhuwelijk

augustus 2012

Staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) laat het misbruik van het recht op gezinshereniging onderzoeken, meer in het bijzonder relatief recente fenomeen van valse ouderschapsverklaringen.

juli 2012

Eurostat publiceert een editie van 'statistics in focus' over gemengde huwelijken (huwelijken met een persoon geboren in het buitenland). Door gegevens uit twee EU-surveys te gebruiken, werd het percentage geschat van het aantal personen in een gemengd huwelijk in 30 landen.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: Eurostat

maart 2012

België beantwoordde de groenboek-consultatie van de Europese Commissie over het recht op gezinshereniging van derdelanders (Richtlijn 2003/86/EG).

januari 2012

De Migration Policy Group heeft de opnames van de online briefings (webinar) ter beschikking gesteld. De vier MPG beleidsbriefings mbt gezinsherening kunnen worden geraadpleegd.

november 2011

Is er nood aan een wijzing van de huidige EU-wetten inzake recht op gezinshereniging voor migranten? Parallel met de publicatie van haar Groenboek over het recht op gezinshereniging opent de Europese Commissie het debat.