Publicatie datum: 01 november 2021

The EMN has collected data on statelessness from across EU Member States and Georgia to assess progress, draw key findings on the state of play, and provide an overview of how statelessness is addressed. 
Hoofdthema: International Protection
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: statelessness

Publicatie datum: 22 juli 2021

On 20 July 2021, the European Migration Network (EMN) published an overview of Member States’ experiences with new legal pathways in the areas of Talent Partnerships and complementary work-related pathways for those in need of international protection.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 16 juli 2021

The Country Factsheet provides a brief summary of the main developments in migration and international protection in Belgium in 2020, including the latest statistics.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: Annual Policy Reports
Trefwoorden: 2020

Publicatie datum: 07 juli 2021

De ontwikkelingen inzake databeheer kenden in de laatste jaren een hoge vlucht, niet in het minst bij de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van internationale bescherming, waar o.a. een verhoogde influx van verzoeken om internationale bescherming en de COVID-19 pandemie de druk verhoogden om op een efficiënte wijze data te beheren. EMN onderzocht de situatie en de ontwikkelingen op vlak van data management in de asielprocedure tussen 2014 en 2020, evenals het gecreëerde wettelijk kader hieromtrent. Aanvullend publiceerde EMN België een eigen studie, die het beheer van data in de Belgische asielprocedure specifiek uitlicht.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: databronnen

Publicatie datum: 25 juni 2021

What kind of data is collected by EU Member States and Norway and how is the data managed in the different phases of the asylum procedure? This new EMN Study provides comparable information and examples from 25 countries on different aspects of data management, including data cross-checking against national and international databases, data quality accuracy, and data protection issues. It also maps challenges encountered, and actions taken to respond to them. The study contributes to capacity-building of experts working in the field of asylum and generates a better understanding of the policies and process in place across Europe.   The Belgian standalone study will be published in the week of 28 June 2021.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Thematic Studies
Trefwoorden: data in focus

Publicatie datum: 16 juni 2021

The current Belgian government, in office since October 2020, announced that it would replace the Immigration Act by a new Migration Code. In this context, EMN Belgium sought information about the structure of national migration laws of other Member States and the terminology used for migration policies, subjects and institutions, the result of which was compiled and summarized. 
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: Migration Code

Publicatie datum: 11 juni 2021

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2020. 
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 28 mei 2021

The 34th edition of the EMN Bulletin covers the period January to March 2021 and provides an overview of the latest developments in the areas of international protection and migration in the EU and its Member States. In March 2021, Moldova and Georgia joined EMN as observers.
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 03 mei 2021

EMN en de OESO hebben een ‘paraplu’-informatiefiche gepubliceerd die de serie afsluit van EMN-OESO informatiefiches over ‘de impact van COVID-19 op migratie en asiel in de EU lidstaten en niet-EU OESO landen’. De serie omvat vijf informatiefiches en snijdt een brede waaier van onderwerpen aan.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migration background

Publicatie datum: 10 maart 2021

Hoe zorgen de lidstaten voor de bescherming van kinderen bij migratieprocedures en welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot voogdij, huisvesting, overgang naar volwassenheid en nog veel meer? Dit rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN), gepubliceerd op 10 maart 2021, brengt de stand van zaken in 2019 in kaart met betrekking tot de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de mededeling van de Europese Commissie over de bescherming van kinderen in migratie van 2017.

Publicatie datum: 09 februari 2021

The 33rd edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level, including the latest relevant published statistics.   
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 01 februari 2021

The impact of the COVID-19 pandemic on return procedures had been significant across EU countries as well as OECD countries in and outside Europe since March 2020. This Inform looks into the impact of the COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and on policy responses. 
Hoofdthema: Return & Readmission
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: return

Publicatie datum: 20 januari 2021

Voor veel EU lidstaten zijn seizoenarbeiders uit derde landen crucial om te voorzien in tijdelijke, cyclische noden op de arbeidsmarkt. Sinds de goedkeuring van de richtlijn seizoenarbeiders in 2016 kan deze specifieke categorie werknemers genieten van een door de EU geharmoniseerd toelatingsbeleid en rechten met betrekking tot hun toegang en verblijf. Deze studie biedt een vergelijkend overzicht van recente trends bij seizoenarbeiders  die naar de EU en België komen en de strategieën en praktijken met betrekking tot seizoenarbeiders uit derde landen.

Publicatie datum: 15 december 2020

Myria, het Federaal Migratiecentrum en de onafhankelijke nationaal rapporteur mensenhandel, heeft op 15 december 2020 zijn onafhankelijke en openbare jaarverslag "Achter gesloten deuren" gepubliceerd.
Hoofdthema: Mensensmokkel & Mensenhandel
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 05 november 2020

The 32nd edition of the EMN Bulletin provides up-to-date information on recent migration and international protection policy developments at EU and national level, including the latest relevant published statistics. 
Hoofdthema: Cross-sectional
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 04 november 2020

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the flow of migrants who planned to enter the EU and OECD countries as workers in essential sectors (e.g. health- and care- workers, hospital auxiliary staff, agricultural workers) as well as those who were residing on a temporary or renewable basis for the purpose of work in these sectors. How did EU & OECD countries respond to the need to prevent labour market shortages during the COVID-19 crisis? An answer to this and other questions can be found in the Inform.
Hoofdthema: Economic migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: labour migration

Publicatie datum: 24 september 2020

24 Member States provided information on national laws and practices regarding the detention of families with children in migration procedures, the possibility to detain one of the parents and detention in the context of the age assessment process.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: detention, families, unaccompanied minors

Publicatie datum: 17 september 2020

The COVID-19 crisis has impacted the ability of international students to enrol in a HEI abroad and to travel to that country to take up studies. How did EU & OECD countries respond? Did they adapt their admission processes? An answer to these and other questions can be found in the Inform.
Hoofdthema: Study § Training
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: student migration

Publicatie datum: 06 augustus 2020

De Country Factsheet biedt een korte samenvatting van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van migratie en internationale bescherming in België in 2019, met inbegrip van de meest recente statistieken.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 05 augustus 2020

De eerste Inform van het EMN en het OESO over de impact van COVID-19 inzake migratie werd gepubliceerd. Deze Inform focust op verblijfsvergunningen en werkloosheid van migranten. 
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: unemployment

Publicatie datum: 03 augustus 2020

De 31e editie van het EMN Bulletin biedt up-to-date informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van migratie en het internationaal beschermingsbeleid op EU- en nationaal niveau. Het heeft een speciale bijlage over COVID-19-maatregelen.  
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: EMN bulletin
Trefwoorden: EMN Bulletin

Publicatie datum: 08 juli 2020

Integratie door het verwerven van staatsburgerschap is omwille van het toegenomen aantal nieuwe migranten in de EU in de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden in vele EU lidstaten. De EMN studie toonde aan dat staatsburgerschap door lidstaten wordt gezien als ofwel het hoogtepunt van het integratieproces, ofwel als bevordering van het integratieproces. Niettemin worden onderdanen uit derde landen in de meeste lidstaten niet actief aangemoedigd om het staatsburgerschap aan te vragen.
Hoofdthema: Burgerschap & Nationaliteit
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 01 juli 2020

In 2003 nam de Raad Richtlijn 2003/109/EG inzake langdurig ingezetenen aan om de integratie van derdelanders die legaal in de EU verblijven te bevorderen. Veertien jaar na de inwerkingtreding voerde EMN Luxemburg een studie uit over de implementatie van deze richtlijn in 23 EU-lidstaten, waaronder België.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Long-term Residents, intra-EU mobility

Publicatie datum: 17 juni 2020

Het jaarlijks rapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2019.
Hoofdthema: Cross-sectionaal, Asiel, Migratie
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: jaarrapport

Publicatie datum: 26 mei 2020

Deze studies analyseren de types nationale beschermingsstatussen in België en andere EU-lidstaten, samen met hun voornaamste kenmerken op het vlak van procedures en rechten.
Hoofdthema: Regularisatie, Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: protection status