Publicatie datum: 11 december 2013

Deze beleidsbrief van SVR, samen met het Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken, stelt een multi-factorenmodel voor die eerlijke opvangquota voor elke Lidstaat kan berekenen, gebaseerd op publiek beschikbare officiële data.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: dublinverordening

Publicatie datum: 28 februari 2013

Het Dublin transnational network project dat wordt gecoördineerd door Forum Réfugiés -Cosi in samenwerking met ECRE, Hungarian Helsinki Committee en nationale partners heeft een vergelijkend rapport gepubliceerd aangaande de toepassing van de Dublinverordening in verscheidene Europese lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: dublinverordening

Publicatie datum: 04 februari 2013

De nieuwe Dublin II-Verordening is aangenomen door het Parlement en de Raad. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak mbt deze verordening kan hier worden geraadpleegd.