Conferentie EMN-OESO over gezinshereniging en irreguliere tewerkstelling

Op 9 november 2017 organiseerden het EMN en de OESO een gezamenlijke conferentie die bestond uit twee onderdelen: uitdagingen en mogelijkheden inzake gezinshereniging, en irreguliere tewerkstelling van derdelanders in de EU.

 

De gezamenlijke conferentie vond plaats in Brussel en bestond uit twee delen.

Tijdens de ochtendsessie reflecteerden de deelnemers over actuele uitdagingen inzake gezinshereniging. Tevens werden mogelijke oplossingen bediscussieerd en goede praktijken uitgewisseld.

Gezinsmigratie is in de EU een van de belangrijkste kanalen van legale migratie. Van alle verblijfsvergunningen die door de Lidstaten in 2015 werden uitgereikt, was niet minder dan 38% omwille van gezinshereniging. Internationale juridische instrumenten zoals de Europese richtlijn inzake gezinshereniging en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens voorzien  minimumnormen inzake gezinshereniging en gezinsvorming. Recent onderzoek van de OESO en het EMN toont echter aan dat ondanks deze minimumnormen, de nationale wetgeving en nationale praktijken sterk verschillen tussen de Lidstaten. Deze sessie behandelde drie thema’s:

  • Gezinshereniging en de verhoogde instroom van vluchtelingen en migranten in de periode 2014-2015;
  • De integratie van gezinsmigranten;   
  • Gezinshereniging als factor om talent aan te trekken.

De namiddagsessie vond plaats onder het Estse voorzitterschap van de Raad  en kaderde in de lancering van de EMN studie over illegale tewerkstelling van derdelanders in de EU. Deze vergelijkende studie brengt de maatregelen in kaart die binnen de EU gehanteerd worden om dit fenomeen te bestrijden. Ook strategieën en goede praktijken van Lidstaten komen in deze studie aan bod. Niet-gouvernementele organisaties en intergouvernementele organisaties kregen tijdens de conferentie ruimschoots de mogelijkheid om hun visies en ervaringen inzake illegale tewerkstelling te delen.

Illegale tewerkstelling geeft in heel wat Europese landen aanleiding tot bezorgdheid. Zo tonen statistieken aan dat bvb. in 2015 de schaal van illegale tewerkstelling in verschillende Lidstaten varieert van 10% tot 30% van het BNP.

Voor meer informatie:

Publicatiedatum: do 11 jan 2018
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: