Europees Migratienetwerk viert 10-jarig bestaan in 2018

In 2018 viert het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn tiende verjaardag. Ter gelegenheid hiervan houdt EMN op 15 mei een conferentie in Brussel. 

Het Europees Migratienetwerk (EMN) werd opgericht op 14 mei 2018 door beschikking 208/381/EG van de Raad van de Europese Unie.  De voorbije tien jaar heeft het EMN actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie verschaft over migratie en asiel, ter ondersteuning van beleidsvoering en het publieke debat. 

Gedurende deze periode werd EU-vergelijkend onderzoek verricht over een breed spectrum van onderwerpen over alle aspecten van het migratie- en asielbeleid, van arbeidsmigratie tot integratie, gezinshereniging, internationale bescherming, mensenhandel en terugkeer. 

Elk jaar werd in het Beleidsrapport Migratie en Asiel een overzicht en een analyse gegeven van de belangrijkste beleidsmaatregelen en statistieken op EU en nationaal niveau. Op die manier werden trends en veranderingen geïdentificeerd op vlak van migratie. 

Ook hebben we beleidsmakers over het laatste decennium geïnformeerd door waardevolle informatie over asiel en migratie te verzamelen via het EMN ad hoc query systeem.  

De EMN Asylum and Migration Glossary bevat een vergelijkende vertaling van de relevante begrippen in de meerderheid van de EU-talen plus Noors. Nieuwe termen werden doorheen de tijd opgenomen, als weerspiegeling van evoluties op vlak van asiel en migratie.

Conferentie voor 10-jarig bestaan van EMN 

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan, organiseert EMN op 15 mei 2018 in Brussel een Verjaardagsconferentie met de titel  Understanding Migration in the EU: past, present, future.

De conferentie zal stilstaan bij de verwezenlijkingen van EMN over het laatste decennium. Het biedt ook de gelegenheid om het debat te stimuleren tussen sleutelactoren en medewerkers over de belangrijkste aspecten en uitdagingen op vlak van asiel en migratie

We zullen ook ingaan op de rol die het EMN kan spelen om het migratiebeleid en de praktijk van de EU te verbeteren. Vooraanstaande sprekers zullen hun perspectieven delen en daarmee een evenwichtig debat stimuleren. 

Underpinning these contributions is the wealth of information gathered within the latest EMN Annual Report on Migration and Asylum, which will present the most recent developments and statistics across all migration and asylum fields. 

De laatste publicatie, het EMN Annual Report on Migration and Asylum, zal op de conferentie worden voorgesteld. Tot slot bevat het rapport Understanding Migration in the European Union. Insights from the European Migration Network 2008-2018 een samenvatting van de bijdragen van het EMN van het laatste decennium via ad hoc queries, studies, 'informs' en de jaarlijkse beleidsrapporten. 

Meer materiaal over het 10-jarige bestaan van EMN 

  • Onze korte video reflecteert over de waarde van te netwerken over aspecten van migratie en asiel over de jaren heen en bevat een bijdrage van Commissaris Avramopoulos, Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap bij de Europese Commissie.  Bekijk de video
  • Onze nieuwe publicatie Understanding Migration in the European Union. Insights from the European Migration Network 2008-2018 vat de bijdragen samen van het EMN van het laatste decennium via ad hoc queries, studies, 'informs' en de jaarlijkse beleidsrapporten. 

Voor meer informatie over EMN.