Toelatingsvoorwaarden voor derdelanders in België (Steunpunt Inburgering en Integratie)

Dit rapport focust op het toelatingsbeleid voor derdelanders in België, in het bijzonder wat betreft gezinshereniging, arbeidsmigratie en studentenmigratie. Het vergelijkt ook het Belgisch beleid met dat van de andere lidstaten.

Het rapport "Toelatingsvoorwaarden voor derdelanders in België: een beschrijving van het overkoepelende EU-rechtskader en vergelijking met andere EU-lidstaten" focust op volgende centrale onderzoeksvragen:

  • Welke voornaamste toelatingscriteria gelden er actueel in België voor derdelanders onder de migratiecategorieën 'gezinshereniging, 'arbeidsmigratie' en 'studiemigratie'?
  • Welk overkoepelend EU-rechtskader voor toelatingsbeleid van derdelanders is op dit moment van kracht en welke voornaamste criteria zijn hierin vastgelegd?
  • Hoe verhouden de huidige toelatingsregels in België zich tot andere EU-landen?  Wat zijn de belangrijkste verschillen en gelijkenissen?

Het rapport is hier beschikbaar.

Publication Date:
wo 19 aug 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: