Wereldmigratie rapport: migranten en steden, nieuwe partnerschappen om mobiliteit te managen (IOM)

Het rapport belicht de nauwe banden tussen menselijke mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, door aan te tonen hoe migratie en migranten steden enerzijds vorm geven en hoe anderzijds het leven van migranten vorm gegeven wordt door steden en hun inwoners, organisaties en regels.

Het wereldmigratierapport 2015: migranten en steden, nieuwe mobiliteitspartnerschappen onthult dat bijna één op vijf migranten in de 20 grootste steden leven en dat in vele van de deze steden migranten een derde of meer van de bevolking uitmaken.

Volgens het rapport woont 54% van alle mensen in stedelijke regio's in 2014.  Het wordt verwacht dat de huidige stedelijke bevolking van 3.9 miljard zal aangroeien tot 6.4 miljard tegen 2050.  Menselijke mobiliteit en migratie spelen een belangrijke rol in deze maar dit wordt verontachtzaamt in het globale debat over verstedelijking.  Het rapport beoogt deze kloof aan te pakken door migratie als een belangrijke factor te beschouwen in het vorm geven van leefbare steden van de toekomst.

Het rapport is beschikbaar in het Engels, het Frans en het Spaans op IOM’s website.

Publication Date:
wo 28 okt 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: