Attracting and retaining international students (EMN)

Voor de EU is het een prioriteit om studenten uit derde landen aan te trekken en om hun toegang tot de nationale arbeidsmarkt te bevorderen. EMN publiceerde een studie over de inspanningen van 25 EU lidstaten om kansen te bieden aan internationale studenten.

Achtergrond

Het aantrekken van studenten uit derde landen is belangrijk voor de EU, als alternatief voor irreguliere migratie enerzijds, en als bijdrage tot een meer concurrerende economie anderzijds. Het promoten van de mobiliteit van deze doelgroep maakt al sinds 1994 deel uit van het EU-beleid. Sindsdien heeft de Europese Commissie geregeld benadrukt dat de inspanningen moeten worden opgevoerd om deze studenten kansen te bieden.

 

EU-syntheserapport

Het EU-syntheserapport is samengesteld op basis van de bijdragen van 25 nationale contactpunten van EMN, waaronder het Belgische. De EMN Inform vat de resultaten van de studie samen. De EMN Flash is een one pager met voorstelling van de belangrijkste bevindingen en leerpunten.

Het syntheserapport toont onder meer aan:

 • Voor bijna de helft van de EU-lidstaten is het aantrekken en behouden van internationale studenten een beleidsprioriteit.
 • Bilaterale en multilaterale akkoorden met derde landen hebben belangrijke kaders voor samenwerking gecreëerd, onder meer op het vlak van studentenmobiliteit.
 • De gemeenschappelijke uitdagingen die werden geïdentificeerd bij het aantrekken van internationale studenten zijn:
  - Beperkte beschikbaarheid van lessen gedoceerd in vreemde talen
  - Lange behandelingstijden voor de aanvraag van visa en verblijfsvergunningen
  - Onvoldoende promotie-activiteiten en mogelijkheden op het vlak van studiebeurzen
  - Tekort aan (betaalbare) huisvesting.

 

Belgisch rapport

Het Belgisch rapport is binnenkort beschikbaar op deze website.

Publication Date:
vr 23 aug 2019
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: