Immigratie van internationale studenten naar de EU - EU syntheserapport (EMN)

Dit syntheserapport is gebasseerd op de bijdrage van 24 nationale rapporten van EMN contactpunten en geeft een overzicht van het beleid inzake de toegang en mobiliteit voor internationale studenten in de EU.

Cover page of the EMN Study

Download publication

Het rapport geeft een samenvatting en analyse van het beleid en de beleidspraktijk in de verschillende lidstaten van de EU inzake de regulering van studentenmigratie naar de EU. De volgende conclusies konden worden geformuleerd: 

  • De immigratie van internationale studenten naar de EU wordt door sommige lidstaten meer en meer beschouwd als factor van groeiend belang wat betreft de strijd voor het aantrekken van talent en vaardigheden en het belang hiervan voor econmische groei.
  • De immigratie van internationale studenten naar de EU wordt gefaciliteerd door een waaier aan Europese maatregelen (oa. implementatie van de  Studentenrichtlijn 2004/114/EC en EU mobiliteitsprogramma's zoals Erasmus Mundus) en mechanismen op nationaal vlak (tijdige en uitgebreide informatie over programma's en diensten, lessen in het Engels, flexible toelatingsvoorwaarden, snelle behandeling van aanvragen, vereenvoudiging inzake de wijziging van de verblijfsstatus, etc...)
  • Hoewel de nationale regelgeving in de verschillende lidstaten en toelatingsvoorwaarden meer eenvormig zijn geworden, blijven er verschillen bestaan in het bijzonder met betrekking tot toegang tot de arbeidsmarkt tijdens of na het beëindigen van de studies.
  • De mate waarin misbruik wordt gemaakt van de studentenroute verschilt tussen lidstaten, met algemeen weinig diepgaande analyse aangaande het misbruik. Er bestaat weinig onderzoek over wat er gebeurt met studenten na de voltooing van hun studies en uit de statistieken valt niet duidelijk af te leiden of de studentenmigratie wordt misbruikt voor algemene migratiedoeleinden of de mate waarin internationale studenten terugkeren naa hun land van herkomst na hun studie. Er kan wel worden gesteld dat het misbruik dat werd geïdentificeerd in een aantal lidstaten, zich voornamelijk leek te manifesteren in bepaalde opleidingen, zoals taalopleidingen.

Meer informatie in het bijgevoegd syntheserapport.

Publication Date:
ma 15 apr 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: