Demografie, Migratie and Opstand in de Zuidelijk Mediterrane regio

Dit hoofdstuk uit "Arab Society in Revolt" bekijkt demografische trends en de mate waarin immigratie kan helpen om demografische uitdagingen aan te gaan. De focus ligt op de Arabische Mediterrane regio, waarbij emigratie en opstand als twee mogelijke antwoorden worden gezien van jongeren.

In dit hoofdstuk wordt onderlijnd dat de Europese demografische recessie drie facetten zal hebben:  (1) een daling van het relatieve gewicht van Europa in de wereldbevolking, (2) een sterke daling van Europa's arbeidkrachten, die de welvaart zal bedrijgen en (3) een ongeziene stijging van de oudere bevolking.

Om te reageren op de gevolgen van deze bevolkingtrends moedigt de auteur Europa aan op aandacht te hebben voor het herformuleren van pro-immigratie beleid, in plaats van deze af te schrijven in antwoord op stijgende werkloosheid met de economische crisis.

Het hoofdstuk gaat ook verder in op trends doorheen de tijd in aantallen, routes en drijfveren voor de emigratie vanuit de Magreb naar West-Europa. Ook wordt ingegaan op de verstrekkende gevolgen van de Arabische lente voor de migratiebewegingen (van en binnen de regio) , en dit afhankelijk van de politieke en economische 'outcomes' van de opstanden en de antwoorden hierop van de staat.

Meer hierover en de conclusies van auteur Philippe Fargues kan u lezen in de publicatie.

Publication Date:
wo 08 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: