Beleidsrapport 2012 over Asiel en Migratie in België (EMN)

Dit is het 9de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2012.

Op federaal niveau lag de klemtoon in 2012 op volgende zaken:

 1. het beëindigen van de opvangcrisis en het tekort aan opvangplaatsen
 2. de verdere implemenatie van de verstrengde regelgeving inzake gezinshereniging (wetsaanpassing van 2011)implementing
 3. het besrijden van misbruiken in het kader van de bestaande legale migratieprocedures
 4. de introductie van bijkomende voorwaarden (inkomen, integratie) voor het bekomen van de Belgische nationaliteit
 5. het beleid inzake terugkeer verder verbeteren.

Deze en nog andere ontwikkelingen worden thematisch weergegeven in volgende hoofdstukken:

 • legale migratie en mobiliteit
 • irreguliere migratie en terugkeer
 • internationale bescherming en asiel
 • niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
 • maatregelen tegen mensenhandel
 • migratie en ontwikkeling

U kan het rapport raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
do 23 mei 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: